Årskrönika och julhälsning från SACS

I februari skiftade omvärldens fokus från pandemi till krig i och med invasionen av Ukraina. Det senaste året har fortsatt visat på betydelsen av ett starkt svenskt totalförsvar och under året har mycket av SACS möten och engagemang kretsat kring SACS rapport med en ny lösningsmodell.

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i totalförsvaret. Rapporten är bland annat ett resultat av en workshop med deltagare från myndigheter och företag. SACS anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med definierade uppgifter i den civila delen av totalförsvaret. Till exempel måste områden som försörjningskedjor, kommunikation, livsmedel och betalningssystem tryggas i händelse av kris och krig.

Avsiktsförklaring mellan Sme-d och SACS

Säkerhets- och försvarsfrågor är högaktuella för att säkerställa leveranser i kris och krig. Vikten av starka företag inom hela totalförsvarskedjan blir därför allt tydligare. Som en del i att stärka branschen tecknade SACS och Sme-d under sommaren en avsiktsförklaring för ökad samverkan.

– Det civila och militära kommer närmare varandra och båda delarna är beroende av varandra. Därför är det viktig att skapa en stark samverkan mellan företag som levererar till den militära marknaden och företag med fokus på samhällssäkerhet, sa Richard Kindroth, ordförande i SACS, i ett pressmeddelande.

Möten och konferenser

På försommaren bjöd SACS in till konferens på temat Totalförsvar utan företag?. Under dagen talade Johan Sjöberg, Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv, Patrik Fältström, Technical Director and Head of Security, Netnod och Freddy Jönsson Hanberg, bland annat projektledare på Totalförsvarstiftelsen. Deltagarna fick också gemensamt jobba kring frågan om hur vårens utveckling påverkat arbetet med modellen.

Den 25–27 oktober gick mötesplatsen SKYDD 22 på Stockholmsmässan av stapeln och Richard Kindroth var inbjuden att tala på temat Totalförsvar med kraft från näringslivet. Presentationen var välbesökt med representanter från myndigheter, näringslivet och statliga bolag då Richard talade om SACS nya modell.

I slutet på november avslutade vi året med ett extra årsmöte som följdes av konferensen Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag? Deltagarna bidrog till många spännande samtal och gruppdiskussioner. Vi fick även lyssna till Andreas Von Der Heide, vd, Consilio International AB, Magnus Lewis Olsson, Senior Advisor, SAAB och Karl Evertsson, Utrikes- och säkerhetspolitisk rådgivare, Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Ny medlem

Under året har vi fått välkomna en ny medlem, nämligen Addiva Elektronik AB. I samband med medlemskapet berättade Lennart Liljeström mer om företaget som erbjuder företag utveckling, produktion och förvaltning av analoga och digitala lösningar från sensorer till molntjänster.

Våren 2023 med SACS

Vi inleder vårvintern med att bjuda in till en affärslunch tillsammans med vår medlem T2 Data på temat cybersäkerhet. Passa på att anmäla dig redan idag!

Den 16 februari bjuder SACS in medlemmar till ett öppet styrelsemöte hos vår medlem W5 Solutions i Solna, Stockholm. Under dagen finns tillfälle att påverka vad som händer i föreningen och nätverka med andra medlemmar.

Preliminärt den 16 maj bjuder vi så småningom in till ett årsmöte och en efterföljande konferens. Håll till godo, inbjudan kommer nästa år!

Med denna summering vill vi passa på att tacka för allt engagemang under året och önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!


Nyheter


Fullt hus när SACS och SME-D bjöd in till gemensam träff på temat innovation!

Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på

SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi

Satsningar på 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten

Det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Rysslands fullskaliga och brutala krig i Ukraina visar på vikten av

Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget