Medlemmar


Tillsammans skapar vi ett starkt nätverk för svensk samhällssäkerhet. Läs mer om de olika medlemmarna i SACS nedan.

Läs mer om medlemskap i SACS.

Advenica AB

Advenica utvecklar, tillverkar och säljer cybersäkerhetslösningar.

De är framförallt inriktade på att skydda information och se till att den inte hamnar i fel händer. Advenica går i bräschen för att säkerställa integriteten i en uppkopplad värld där kommunikationen mellan personer, applikationer och maskiner ökar i allt snabbare takt.

Vill ni har mer information om Advenica kan ni kontakta Heléne Bittmann eller läsa vidare på www.advenica.com.

Kontakt

Företagsnamn:Advenica AB
Adress:Roskildevägen 1
Postnummer & Ort:211 47 Malmö
Webbplats:www.advenica.com
Kontaktperson:Heléne Bittmann
Telefon:+46 72-385 02 10
E-post:helene.bittmann@advenica.com
Visa mermindre

AFRY

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Kontakt

Företagsnamn:AFRY
Postnummer och Ort:169 99 Stockholm
Webbplats:afry.com
Besöksadress:Frösundaleden 2 A
Telefon:+46 10 505 00 00
E-post:info@afry.com
Visa mermindre

C2Solutions AB

Vi säkrar samhällsviktig information.

C2Solutions har lång erfarenhet av att ta fram anpassade helhetslösningar för kunder med höga krav på kvalitet och säkerhet. Sedan år 2001 har våra specialister hjälpt kunder inom både offentlig och privat sektor. Vi erbjuder tjänster inom Säkrad Informationshantering, vilket omfattar oberoende konsulttjänster inom informationssäkerhet, säker systemdesign och oberoende granskning.

Kontakt

Företagsnamn:C2Solutions AB
Adress:Gustavslundsvägen 135
Postnummer och Ort:167 51 Bromma
Webbplats:www.c2solutions.se
Kontaktperson:Mikael Lexelius
Telefon:08-260 270
E-post:mikael.lexelius@c2solutions.se
Visa mermindre

Ericsson AB

The National Security and Public Safety products ensure that agencies can rely on their communications. The emphasis is on providing effective support for communication, and collaboration within and between agencies, ensuring that all parties involved have real-time data to support decision making and action.

Our products utilize the latest telecommunications technology for wide coverage and economies of scale. They are scalable solutions that are effective in day-to-day operations as well as in extraordinary incidents.

They provide communication wherever the public network exists, increasing operational area and communication capacity. And since public networks are based on open standards, our products ensure interoperability and enable communication from day one.

They also offer mobile broadband and access to a wide range of data services, offering secure and enriched communications for improved situation awareness.

The products have been developed using our specific expertise in this field as well as our experience in deployment and integration, ensuring they can be well-integrated into solutions that meet customer needs.

Produkter och tjänster

 • NSPS Command and Control

Kontakt

Företagsnamn:Ericsson AB
Adress:Torshamnsgatan 21
Postnummer & Ort:164 80 Stockholm
Webbplats:www.ericsson.com
Kontaktperson:Nicklas Spångberg
Telefon:073-095 86 25
E-post:nicklas.spangberg@ericsson.com
Visa mermindre

Fire Safety Design Resiliens AB

Fire Safety Design Resiliens AB arbetar med frågor inom resiliens utifrån våra tre affärsområden Risk- och krishantering, Trygghet och säkerhet samt SEVESO, därtill arbetar vi även med brandprojektering. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder bli resilienta och säkerställa att de når sina mål oavsett omständigheter. Genom gedigen erfarenhet, ett forskningsbaserat arbetssätt och lyhördhet stöttar vi våra kunder på deras resa mot stärkt egenförmåga. Läs mer på fsd.se

Kontakt

Företagsnamn:Fire Safety Design Resiliens AB
Adress:Fredsgatan 11
Postnummer och Ort:200 22 Malmö
Webbplats:https://www.fsd.se
Kontaktperson:Tommy Wågsäter
Telefon:0705-140221
E-post:tommy.wagsater@fsd.se
Visa mermindre

Firefly AB

Firefly är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner.

Firefly har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier världen över inom bland annat mjukpapper, träbearbetning, livsmedel, biobränsle och återvinning, samt levererar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Varje kund erbjuds unika lösningar baserade på en rad kvalificerade, patenterade komponenter och funktioner. Firefly samarbetar med ledande experter och institutioner runt om i världen för att utveckla högkvalitativa och säkra lösningar.

Kontakt

Företagsnamn:Firefly AB
Adress:Textilgatan 31
Postnummer & Ort:120 30 Stockholm
Webbplats:www.firefly.se
Kontaktperson:Lennart Jansson
Telefon:08-449 25 00
E-post:info@firefly.se
Visa mermindre

SNG

SNG arbetar med riskanalys, åtgärdsplanläggning, implementering av åtgärdsplaner, utbildning och hantering av kvarvarande risker. En stor del är även att löpande skapa lägesbilder över uppdragsgivarnas risker som byggs upp med hjälp av flertalet källor och ligger till grund för ett systematiska säkerhetsarbete. Allt för att skapa en tryggare verksamhet. SNG arbetar på uppdrag av ägarledda företag och koncerner, samhällsviktiga anläggningar samt skolverksamheter.

Inom bolaget finns fler varumärken/avdelningar:

 • SNG: Konsulterande säkerhetsavdelning för bla. analyser, krishantering, löpande säkerhetsarbete och lägesbilder.
 • Safetygruppen; Utbildar inom brand, sjösäkerhet, krishantering ofta mot rederier och sjöfartsmyndigheter.
 • Navigationsgruppen; Utbildar inom sjöfart. Navigation, sjösäkerhet, fartygsspecifika utbildningar mm.

Kunderna är alla från privatpersoner till myndigheter. Bolagets samlade utbildningsleverans var under förra året ca 2900 deltagare.

Kontakt

Företagsnamn:SNG
Postnummer & Ort:11733 Stockholm
Webbplats:www.sngroup.se
Kontaktperson:Richard Kindroth
Telefon:+46 8 425 012 77
E-post:richard.kindroth@sngroup.se
Visa mermindre

Sweco

Sweco planerar och utformar samhällen och städer genom att levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Läs mer på Sweco.se

Kontakt

Företagsnamn:Sweco Structures AB
Adress:Box 34044
Postnummer och Ort:100 26 Stockholm
Webbplats:www.sweco.se
Kontaktperson:Nadja Golubic
Telefon:070-225 94 32
E-post:nadja.golubic@sweco.se
Visa mermindre

T-Kartor Geospatial AB

T-Kartor arbetar i huvudsak med två verksamheter på en internationell marknad.

T-Kartor Geospatial utvecklar ”GIS” lösningar baserad på open source för försvarsorganisationer och de sista åren även för andra marknader. Vårt flaggskepp är GIMS som är en Web GIS plattform för att ha kontroll på all data (Big data) och som är i produktion inom norska försvaret sen 2016. TAPPZ AB ska fokusera på tjänsteförsäljning (SaaS) baserad på GIMS som plattform där vi erbjuder skräddarsydda applikationer.

I våra andra bolag T-Kartor Content Management och T-Kartor USA består verksamheten av avancerad kartproduktion för olika försvarsorganisationer och städer (city wayfinding).

Var finns ni?
Huvudkontor i Kristianstad och sen har vi kontor i Helsingfors, St:Louis, New York , London

Kontakt

Företagsnamn:T-Kartor Geospatial AB
Adress:Olof Mohlins väg 12
Postnummer och Ort:291 05, Kristianstad
Webbplats:https://www.t-kartor.com/
Kontaktperson:Christer Pihl
Telefon:
E-post:christer.pihl@t-kartor.com
Visa mermindre

T2 Data AB

T2 Data är en långsiktig och innovativ leverantör av IT-tjänster. Våra fokusområden är:

 • Inbyggda System : inbyggd mjukvara och elektronik till högteknologiska företag inom telekom, datakom, försvar, m.m. Vi levererar kompetens inom utveckling, test, integration och projektledning.
 • Agil Systemutveckling & Continuous Integration : ledande roller inom agila processer (Scrum). Experter inom automatisering av test, build m.m. Utvecklar och ansvarar för stora och avancerad Continuous Integration-system.
 • Ledningssystem / O&M-System : systemarbete och mjukvara till företag inom telekom och försvar. Utveckling i Java & .Net-miljö.
 • Nätverksteknologi : mjukvara och elektronik till data- & telekom-industrin. Utveckling och test av utrustning och komponenter som exempelvis switchar, asic:ar m.m. Utveckling av mjukvara och protokollhantering inom IP och finansbranschens FAST/FIX.
 • Technology and Law : expertis och produkter inom automatiserad & konfigurationsstyrd IPR-hantering (IPR=Intellectual Property Rights).
 • Platform Security : expertis och produkter med syfte att öka säkerheten i datorplattformar, från små inbyggda system till ”molnet”.
 • Life Cycle Management : expertis och produkter för säker livscykelhantering av system i operationell drift.

Kontakt

Företagsnamn:T2 Data AB
Adress:Jan Stenbecks torg 17
Postnummer & Ort:164 40 Kista
Webbplats:www.t2data.com
Kontaktperson:Ronny Engelin
Telefon:08-4441360
E-post:info@t2data.com
Visa mermindre