Medlemmar


Tillsammans skapar vi ett starkt nätverk för svensk samhällssäkerhet. Läs mer om de olika medlemmarna i SACS nedan.

Läs mer om medlemskap i SACS.

4C Strategies AB

Konsult- och mjukvarutjänster
inom samhällssäkerhetsområdet.

Kontakt

Företagsnamn:4C Strategies AB
Adress:Box 7637
Postnummer och Ort:103 94 Stockholm
Webbplats:www.4cstrategies.com
Kontaktperson:Mikael Grape
Telefon:08-522 279 00
E-post:info@4cstrategies.com
Visa mermindre

Advenica AB

Advenica utvecklar, tillverkar och säljer cybersäkerhetslösningar.

De är framförallt inriktade på att skydda information och se till att den inte hamnar i fel händer. Advenica går i bräschen för att säkerställa integriteten i en uppkopplad värld där kommunikationen mellan personer, applikationer och maskiner ökar i allt snabbare takt.

Vill ni har mer information om Advenica kan ni kontakta Heléne Bittmann eller läsa vidare på www.advenica.com.

Kontakt

Företagsnamn:Advenica AB
Adress:Roskildevägen 1
Postnummer & Ort:211 47 Malmö
Webbplats:www.advenica.com
Kontaktperson:Heléne Bittmann
Telefon:+46 72-385 02 10
E-post:helene.bittmann@advenica.com
Visa mermindre

C2Solutions AB

Vi säkrar samhällsviktig information.

C2Solutions har lång erfarenhet av att ta fram anpassade helhetslösningar för kunder med höga krav på kvalitet och säkerhet. Sedan år 2001 har våra specialister hjälpt kunder inom både offentlig och privat sektor. Vi erbjuder tjänster inom Säkrad Informationshantering, vilket omfattar oberoende konsulttjänster inom informationssäkerhet, säker systemdesign och oberoende granskning.

Kontakt

Företagsnamn:C2Solutions AB
Adress:Gustavslundsvägen 135
Postnummer och Ort:167 51 Bromma
Webbplats:www.c2solutions.se
Kontaktperson:Mikael Lexelius
Telefon:08-260 270
E-post:mikael.lexelius@c2solutions.se
Visa mermindre

Ericsson AB

The National Security and Public Safety products ensure that agencies can rely on their communications. The emphasis is on providing effective support for communication, and collaboration within and between agencies, ensuring that all parties involved have real-time data to support decision making and action.

Our products utilize the latest telecommunications technology for wide coverage and economies of scale. They are scalable solutions that are effective in day-to-day operations as well as in extraordinary incidents.

They provide communication wherever the public network exists, increasing operational area and communication capacity. And since public networks are based on open standards, our products ensure interoperability and enable communication from day one.

They also offer mobile broadband and access to a wide range of data services, offering secure and enriched communications for improved situation awareness.

The products have been developed using our specific expertise in this field as well as our experience in deployment and integration, ensuring they can be well-integrated into solutions that meet customer needs.

Produkter och tjänster

  • NSPS Command and Control

Kontakt

Företagsnamn:Ericsson AB
Adress:Torshamnsgatan 21
Postnummer & Ort:164 80 Stockholm
Webbplats:www.ericsson.com
Kontaktperson:Nicklas Spångberg
Telefon:073-095 86 25
E-post:nicklas.spangberg@ericsson.com
Visa mermindre

Fire Safety Design Resiliens AB

Fire Safety Design Resiliens AB arbetar med frågor inom resiliens utifrån våra tre affärsområden Risk- och krishantering, Trygghet och säkerhet samt SEVESO, därtill arbetar vi även med brandprojektering. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder bli resilienta och säkerställa att de når sina mål oavsett omständigheter. Genom gedigen erfarenhet, ett forskningsbaserat arbetssätt och lyhördhet stöttar vi våra kunder på deras resa mot stärkt egenförmåga. Läs mer på fsd.se

Kontakt

Företagsnamn:Fire Safety Design Resiliens AB
Adress:Fredsgatan 11
Postnummer och Ort:200 22 Malmö
Webbplats:https://www.fsd.se
Kontaktperson:Tommy Wågsäter
Telefon:0705-140221
E-post:tommy.wagsater@fsd.se
Visa mermindre

Firefly AB

Firefly är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner.

Firefly har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier världen över inom bland annat mjukpapper, träbearbetning, livsmedel, biobränsle och återvinning, samt levererar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Varje kund erbjuds unika lösningar baserade på en rad kvalificerade, patenterade komponenter och funktioner. Firefly samarbetar med ledande experter och institutioner runt om i världen för att utveckla högkvalitativa och säkra lösningar.

Kontakt

Företagsnamn:Firefly AB
Adress:Textilgatan 31
Postnummer & Ort:120 30 Stockholm
Webbplats:www.firefly.se
Kontaktperson:Lennart Jansson
Telefon:08-449 25 00
E-post:info@firefly.se
Visa mermindre

Mobilaris National Security AB

Läs mer på mobilaris.se

Kontakt

Företagsnamn:Mobilaris National Security AB
Adress:Kyrkogatan 2
Postnummer och Ort:972 32, Luleå
Webbplats:https://www.mobilaris.se
Kontaktperson:Jan Eriksson
Telefon:
E-post:jan.eriksson@mobilaris.se
Visa mermindre

Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier.

Vill ni har mer information om Serstech kan ni kontakta VD Peter Höjerback eller läsa vidare på deras hemsida

Kontakt

Företagsnamn:Serstech AB
Adress:Ideon Science Park, Scheelevägen 27
Postnummer & Ort:223 70 Lund
Webbplats:www.serstech.com
Kontaktperson:Mikael Wanland
Telefon:+46 760 94 12 17
E-post:mw@serstech.com
Visa mermindre

SNG – Swedish Navigation Group

SNG skapades i syfte att hantera svenska företags maritima risker och säkerhetshot. Anledningen till initiativet kom från ett antal personer som tidigare har varit verksamma i svenska Försvarsmakten och rederinäringen. Analys av värdet av varor och fartyg som opererar på haven visar att nivån på säkerhetsåtgärder inte stämmer överens med den hotbild som råder generellt ute på haven. Vissa områden har även visat att betydligt större säkerhetsåtgärder krävs för att hantera rådande hotbild.

SNG arbetar med riskanalys, åtgärdsplanläggning, implementering av åtgärdsplaner, utbildning och hantering av kvarvarande risker. Vår målsättning är att skapa ett gynnsamt klimat för rederinäringen där strävan är att integrera säkerhetsrutinerna med den dagliga verksamheten i syfte att dessa åtgärder inte skall påverka företagets normala verksamhet i för stor utsträckning. SNG personal har till största delen en bakgrund från svenska Försvarsmakten där man arbetat med motsvarande uppgifter.

Kontakt

Företagsnamn:SNG - Swedish Navigation Group
Postnummer & Ort:171 73 Solna
Webbplats:www.sngroup.se
Kontaktperson:Richard Kindroth
Telefon:0733-333076
E-post:richard.kindroth@sngroup.se
Visa mermindre

Stanley Security Sverige AB

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.

Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan, från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Vi erbjuder fullständiga säkerhetslösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom bank och post, handel, värme och vatten, transport och logistik samt bensinstationer.

Kontakt

Företagsnamn:Stanley Security Sverige AB
Adress:Box 12545
Postnummer & Ort:102 29 Stockholm
Webbplats:www.stanleysecurity.se
Besöksadress:Lindhagensgatan 76
Kontaktperson:Per Björklund
Telefon:010-458 75 31
E-post:per.bjorklund@sbdinc.com
Visa mermindre