Medlemmar


Tillsammans skapar vi ett starkt nätverk för svensk samhällssäkerhet. Läs mer om de olika medlemmarna i SACS nedan.

Läs mer om medlemskap i SACS.

Addiva Elektronik AB

Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen som erbjuder ditt företag utveckling, produktion och förvaltning av analoga och digitala lösningar från sensorer till molntjänster. Addiva Elektronik erbjuder specialistkompetens inom elektronikkonstruktion och programmering av inbyggda system.

Inom området kommunikation och inbyggd kraft har vi spetskompetens. Vi hjälper gärna till redan på idéstadiet, och hela vägen till serieproduktion.

 

Kontakt

Företagsnamn: Addiva Elektronik AB
Adress:Sigurdsgatan 20
Postnummer och Ort: 721 30 Västerås
Webbplats: addiva.se
Kontaktperson: Lennart Liljeström
E-post:lennart.liljestrom@addiva.se
Telefon:+46733840270
Visa mermindre

AFRY

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Kontakt

Företagsnamn:AFRY
Postnummer och Ort:169 99 Stockholm
Webbplats:afry.com
Besöksadress:Frösundaleden 2 A
Telefon:+46 10 505 00 00
E-post:info@afry.com
Visa mermindre

Firefly AB

Firefly är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner.

Firefly har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier världen över inom bland annat mjukpapper, träbearbetning, livsmedel, biobränsle och återvinning, samt levererar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Varje kund erbjuds unika lösningar baserade på en rad kvalificerade, patenterade komponenter och funktioner. Firefly samarbetar med ledande experter och institutioner runt om i världen för att utveckla högkvalitativa och säkra lösningar.

Kontakt

Företagsnamn:Firefly AB
Adress:Textilgatan 31
Postnummer & Ort:120 30 Stockholm
Webbplats:www.firefly.se
Kontaktperson:Lennart Jansson
Telefon:08-449 25 00
E-post:info@firefly.se
Visa mermindre

SNG

SNG arbetar med riskanalys, åtgärdsplanläggning, implementering av åtgärdsplaner, utbildning och hantering av kvarvarande risker. En stor del är även att löpande skapa lägesbilder över uppdragsgivarnas risker som byggs upp med hjälp av flertalet källor och ligger till grund för ett systematiska säkerhetsarbete. Allt för att skapa en tryggare verksamhet. SNG arbetar på uppdrag av ägarledda företag och koncerner, samhällsviktiga anläggningar samt skolverksamheter.

Inom bolaget finns fler varumärken/avdelningar:

 • SNG: Konsulterande säkerhetsavdelning för bla. analyser, krishantering, löpande säkerhetsarbete och lägesbilder.
 • Safetygruppen; Utbildar inom brand, sjösäkerhet, krishantering ofta mot rederier och sjöfartsmyndigheter.
 • Navigationsgruppen; Utbildar inom sjöfart. Navigation, sjösäkerhet, fartygsspecifika utbildningar mm.

Kunderna är alla från privatpersoner till myndigheter. Bolagets samlade utbildningsleverans var under förra året ca 2900 deltagare.

Kontakt

Företagsnamn:SNG
Postnummer & Ort:11733 Stockholm
Webbplats utbildning för sjöfart:sngruppen.se
Kontaktperson:Richard Kindroth
Telefon:+46 8 425 012 77
E-post:richard.kindroth@sngroup.se
Visa mermindre

Soya Group AB

Hållbarhet och samhällsnytta är centralt inom Soya Group. Våra verksamheter inom sjöfart, fastigheter, vattenrening samt stuteri och gård tänjer gränsen för det möjliga och flyttar fram miljöagendan.

 

Kontakt

Företagsnamn:Soya Group AB
Adress:Swedenborgsgatan 19
Postnummer och Ort:10462 Stockholm
Webbplats:soyagroup.com
Kontaktperson: Michael Kellermann
E-post:Michael.Kellermann@soyagroup.com
Visa mermindre

T-Kartor Geospatial AB

T-Kartor arbetar i huvudsak med två verksamheter på en internationell marknad.

T-Kartor Geospatial utvecklar ”GIS” lösningar baserad på open source för försvarsorganisationer och de sista åren även för andra marknader. Vårt flaggskepp är GIMS som är en Web GIS plattform för att ha kontroll på all data (Big data) och som är i produktion inom norska försvaret sen 2016. TAPPZ AB ska fokusera på tjänsteförsäljning (SaaS) baserad på GIMS som plattform där vi erbjuder skräddarsydda applikationer.

I våra andra bolag T-Kartor Content Management och T-Kartor USA består verksamheten av avancerad kartproduktion för olika försvarsorganisationer och städer (city wayfinding).

Var finns ni?
Huvudkontor i Kristianstad och sen har vi kontor i Helsingfors, St:Louis, New York och London

Kontakt

Företagsnamn:T-Kartor Geospatial AB
Adress:Olof Mohlins väg 12
Postnummer och Ort:291 05 Kristianstad
Webbplats:https://www.t-kartor.com/
Kontaktperson:Christer Pihl
Telefon:+46 44 206 800
E-post:christer.pihl@t-kartor.com
Visa mermindre

T2 Data AB

T2 Data är en långsiktig och innovativ leverantör av IT-tjänster. Våra fokusområden är:

 • Inbyggda System : inbyggd mjukvara och elektronik till högteknologiska företag inom telekom, datakom, försvar, m.m. Vi levererar kompetens inom utveckling, test, integration och projektledning.
 • Agil Systemutveckling & Continuous Integration : ledande roller inom agila processer (Scrum). Experter inom automatisering av test, build m.m. Utvecklar och ansvarar för stora och avancerad Continuous Integration-system.
 • Ledningssystem / O&M-System : systemarbete och mjukvara till företag inom telekom och försvar. Utveckling i Java & .Net-miljö.
 • Nätverksteknologi : mjukvara och elektronik till data- & telekom-industrin. Utveckling och test av utrustning och komponenter som exempelvis switchar, asic:ar m.m. Utveckling av mjukvara och protokollhantering inom IP och finansbranschens FAST/FIX.
 • Technology and Law : expertis och produkter inom automatiserad & konfigurationsstyrd IPR-hantering (IPR=Intellectual Property Rights).
 • Platform Security : expertis och produkter med syfte att öka säkerheten i datorplattformar, från små inbyggda system till ”molnet”.
 • Life Cycle Management : expertis och produkter för säker livscykelhantering av system i operationell drift.

Kontakt

Företagsnamn:T2 Data AB
Adress:Jan Stenbecks torg 17
Postnummer & Ort:164 40 Kista
Webbplats:www.t2data.com
Kontaktperson:Ronny Engelin
Telefon:08-4441360
E-post:info@t2data.com
Visa mermindre

W5 Solutions Production AB

W5 Solutions affärsidé är att utveckla och marknadsföra enkla och robusta lösningar som bygger på modern teknik och tillgodoser användarens behov av driftsäkra system i krävande miljöer.

Marknaden visar tydligt på några trender:

 • Ökad användning av kommersiellt tillgängliga systemdelar, COTS.
 • Korta projekttider kräver flexibla leverantörer.

Kommunikation är en säkerhetsfråga:

 • Pålitliga kommunikationssystem är grunden för samverkan.
 • God hörbarhet och enkelt handhavande ger en tydlig bild av situationen.

Krav på rörlighet:

 • Att kunna lämna fordonet, båten med bibehållna kommunikationsmöjligheter
 • Modularitet och enkel installation som medger flytt av system i fält

De ledord som styr oss i vårt utvecklingsarbete är: Enkelt, robust och flexibelt

Kontakt

Företagsnamn:W5 Solutions Production AB
Adress:Banvaktsvägen 20
Postnummer & Ort:171 48 Solna
Webbplats:w5solutions.com
Kontaktperson:Lars Pettersson
Telefon:08-83 53 30
E-post:lars.pettersson@w5solutions.com
Visa mermindre

Westermo Network Technologies AB

Westermo erbjuder teknisk expertis, en säker leveranskedja, snabb respons på säkerhetsincidenter och enkla sätt att säkert konfigurera ditt nätverk.

Läs mer på westermo.com

Kontakt

Företagsnamn:Westermo Network Technologies AB
Adress:Metallverksgatan 6
Postnummer och Ort:721 30 Västerås
Webbplats:www.westermo.com
Kontaktperson:Niklas Mörth
Telefon:+46 700 14 56 06
E-post:Niklas.morth@westermo.com
Visa mermindre

Xolaris Civil Security AB

Xolaris bedriver utveckling av avancerade lösningar för strategiskt beslutsstöd genom att använda positioneringsdata från mobila nätverk. Xolaris plattformar hjälper brottsbekämpande och underrättelsemyndigheter samt civilförsvar att förhindra brottslighet och att upprätthålla den allmänna säkerheten.

Xolaris verksamhet är indelad i två affärsområden; publik säkerhet samt nationell säkerhet.

Kontakt

Företagsnamn:Xolaris Civil Security AB
Adress:Sundsbacken 6
Postnummer och Ort:972 42 Luleå
Webbplats:xolaris.se
Kontaktperson:Fredrik Larsson
Telefon:+46 70 210 8058
E-post:fredrik.larsson@xolaris.se
Visa mermindre