Members


Here you can find our members website in English or a redirection to the companies international website.

In some few cases there is no information in English, please contact the SACS office.

4C Strategies

Contact

Company name:4C Strategies AB
Address:Box 7637
Zip code & City:103 94 Stockholm
Homepage:www.4cstrategies.com
Contact person:Mikael Grape
Phone number:+46 (0)8-522 279 00
E-mail:info@4cstrategies.com
Show moreless

Advenica AB

Advenica utvecklar, tillverkar och säljer cybersäkerhetslösningar.

De är framförallt inriktade på att skydda information och se till att den inte hamnar i fel händer. Advenica går i bräschen för att säkerställa integriteten i en uppkopplad värld där kommunikationen mellan personer, applikationer och maskiner ökar i allt snabbare takt.

Vill ni har mer information om Advenica kan ni kontakta Heléne Bittmann eller läsa vidare på www.advenica.com.

Contact

Company name:Advenica AB
Address:Roskildevägen 1
Zip code & City:211 47 Malmö
Homepage:www.advenica.com
Contact person:Heléne Bittmann
Phone number:+46 72-385 02 10
E-mail:helene.bittmann@advenica.com
Show moreless

C2Solutions AB

Contact

Company name:C2Solutions AB
Address:Gustavslundsvägen 135
Zipcode and City:167 51 Bromma
Homepage:www.c2solutions.se
Contact person:Mikael Lexelius
Phone number:08-260 270
E-mail:mikael.lexelius@c2solutions.se
Show moreless

Ericsson AB

The National Security and Public Safety products ensure that agencies can rely on their communications. The emphasis is on providing effective support for communication, and collaboration within and between agencies, ensuring that all parties involved have real-time data to support decision making and action.

Our products utilize the latest telecommunications technology for wide coverage and economies of scale. They are scalable solutions that are effective in day-to-day operations as well as in extraordinary incidents.

They provide communication wherever the public network exists, increasing operational area and communication capacity. And since public networks are based on open standards, our products ensure interoperability and enable communication from day one.

They also offer mobile broadband and access to a wide range of data services, offering secure and enriched communications for improved situation awareness.

The products have been developed using our specific expertise in this field as well as our experience in deployment and integration, ensuring they can be well-integrated into solutions that meet customer needs.

Produkter och tjänster

  • NSPS Command and Control

Contact

Company name:Ericsson AB
Address:Torshamnsgatan 21
Zip code & City:164 80 Stockholm
Homepage:www.ericsson.com
Contact person:Nicklas Spångberg
Phone number:073-095 86 25
E-mail:nicklas.spangberg@ericsson.com
Show moreless

Fire Safety Design Resiliens AB

Contact

Company name:Fire Safety Design Resiliens AB
Address:Fredsgatan 11
Zipcode and City:200 22 Malmö
Homepage:https://www.fsd.se
Contact person:Tommy Wågsäter
Phone number:0705-140221
E-mail:tommy.wagsater@fsd.se
Show moreless

Firefly AB

Firefly är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner.

Firefly har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier världen över inom bland annat mjukpapper, träbearbetning, livsmedel, biobränsle och återvinning, samt levererar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Varje kund erbjuds unika lösningar baserade på en rad kvalificerade, patenterade komponenter och funktioner. Firefly samarbetar med ledande experter och institutioner runt om i världen för att utveckla högkvalitativa och säkra lösningar.

Contact

Company name:Firefly AB
Address:Textilgatan 31
Zip code & City:120 30 Stockholm
Homepage:www.firefly.se
Contact person:Lennart Jansson
Phone number:08-449 25 00
E-mail:info@firefly.se
Show moreless

Mobilaris National Security AB

Contact

Company name:Mobilaris National Security AB
Address:Kyrkogatan 2
Zipcode and City:972 32, Luleå
Homepage:https://www.mobilaris.se
Contact person:Jan Eriksson
Phone number:
E-mail:jan.eriksson@mobilaris.se
Show moreless

Serstech AB

Contact

Company name:Serstech AB
Address:Ideon Science Park, Scheelevägen 27
Zipcode and City:223 70 Lund
Homepage:www.serstech.com
Contact person:Mikael Wanland
Phone number:+46 760 94 12 17
E-mail:mw@serstech.com
Show moreless

SNG – Swedish Navigation Group

SNG skapades i syfte att hantera svenska företags maritima risker och säkerhetshot. Anledningen till initiativet kom från ett antal personer som tidigare har varit verksamma i svenska Försvarsmakten och rederinäringen. Analys av värdet av varor och fartyg som opererar på haven visar att nivån på säkerhetsåtgärder inte stämmer överens med den hotbild som råder generellt ute på haven. Vissa områden har även visat att betydligt större säkerhetsåtgärder krävs för att hantera rådande hotbild.

SNG arbetar med riskanalys, åtgärdsplanläggning, implementering av åtgärdsplaner, utbildning och hantering av kvarvarande risker. Vår målsättning är att skapa ett gynnsamt klimat för rederinäringen där strävan är att integrera säkerhetsrutinerna med den dagliga verksamheten i syfte att dessa åtgärder inte skall påverka företagets normala verksamhet i för stor utsträckning. SNG personal har till största delen en bakgrund från svenska Försvarsmakten där man arbetat med motsvarande uppgifter.

Contact

Company name:SNG - Swedish Navigation Group
Zip code & City:171 73 Solna
Homepage:www.sngroup.se
Contact person:Richard Kindroth
Phone number:0733-333076
E-mail:richard.kindroth@sngroup.se
Show moreless

Stanley Security Sverige AB

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.

Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan, från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Vi erbjuder fullständiga säkerhetslösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom bank och post, handel, värme och vatten, transport och logistik samt bensinstationer.

Contact

Company name:Stanley Security Sverige AB
Address:Box 12545
Zip code & City:102 29 Stockholm
Homepage:www.stanleysecurity.se
Visitor address:Lindhagensgatan 76
Contact person:Per Björklund
Phone number:010-458 75 31
E-mail:per.bjorklund@sbdinc.com
Show moreless