Members


Here you can find our members website in English or a redirection to the companies international website.

In some few cases there is no information in English, please contact the SACS office.

Addiva Elektronik AB

Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen som erbjuder ditt företag utveckling, produktion och förvaltning av analoga och digitala lösningar från sensorer till molntjänster. Addiva Elektronik erbjuder specialistkompetens inom elektronikkonstruktion och programmering av inbyggda system. Inom området kommunikation och inbyggd kraft har vi spetskompetens. Vi hjälper gärna till redan på idéstadiet, och hela vägen till serieproduktion.

Contact

Company name:Addiva Elektronik AB
Address:Sigurdsgatan 20
Zip code & City:721 30 Västerås
Homepage:addiva.se
Contact person:Lennart Liljeström
Phone number:lennart.liljestrom@addiva.se
E-mail:+46733840270
Show moreless

AFRY

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Contact

Company name:AFRY
Zip code & City:169 99 Stockholm
Homepage:afry.com
Visiting address:Frösundaleden 2 A
Phone number:+46 10 505 00 00
E-mail:info@afry.com
Show moreless

Firefly AB

Firefly är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner.

Firefly har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier världen över inom bland annat mjukpapper, träbearbetning, livsmedel, biobränsle och återvinning, samt levererar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Varje kund erbjuds unika lösningar baserade på en rad kvalificerade, patenterade komponenter och funktioner. Firefly samarbetar med ledande experter och institutioner runt om i världen för att utveckla högkvalitativa och säkra lösningar.

Contact

Company name:Firefly AB
Address:Textilgatan 31
Zip code & City:120 30 Stockholm
Homepage:www.firefly.se
Contact person:Lennart Jansson
Phone number:08-449 25 00
E-mail:info@firefly.se
Show moreless

SNG

SNG arbetar med riskanalys, åtgärdsplanläggning, implementering av åtgärdsplaner, utbildning och hantering av kvarvarande risker. En stor del är även att löpande skapa lägesbilder över uppdragsgivarnas risker som byggs upp med hjälp av flertalet källor och ligger till grund för ett systematiska säkerhetsarbete. Allt för att skapa en tryggare verksamhet. SNG arbetar på uppdrag av ägarledda företag och koncerner, samhällsviktiga anläggningar samt skolverksamheter.

Inom bolaget finns fler varumärken/avdelningar:

 • SNG: Konsulterande säkerhetsavdelning för bla. analyser, krishantering, löpande säkerhetsarbete och lägesbilder.
 • Safetygruppen; Utbildar inom brand, sjösäkerhet, krishantering ofta mot rederier och sjöfartsmyndigheter.
 • Navigationsgruppen; Utbildar inom sjöfart. Navigation, sjösäkerhet, fartygsspecifika utbildningar mm.

Kunderna är alla från privatpersoner till myndigheter. Bolagets samlade utbildningsleverans var under förra året ca 2900 deltagare.

Contact

Company name:SNG
Zip code & City:11733 Stockholm
Homepage:www.sngroup.se
Contact person:Richard Kindroth
Phone number:+46 8 425 012 77
E-mail:richard.kindroth@sngroup.se
Show moreless

T-Kartor Geospatial AB

T-Kartor arbetar i huvudsak med två verksamheter på en internationell marknad.

T-Kartor Geospatial utvecklar ”GIS” lösningar baserad på open source för försvarsorganisationer och de sista åren även för andra marknader. Vårt flaggskepp är GIMS som är en Web GIS plattform för att ha kontroll på all data (Big data) och som är i produktion inom norska försvaret sen 2016. TAPPZ AB ska fokusera på tjänsteförsäljning (SaaS) baserad på GIMS som plattform där vi erbjuder skräddarsydda applikationer.

I våra andra bolag T-Kartor Content Management och T-Kartor USA består verksamheten av avancerad kartproduktion för olika försvarsorganisationer och städer (city wayfinding).

Var finns ni?
Huvudkontor i Kristianstad och sen har vi kontor i Helsingfors, St:Louis, New York , London

Contact

Company name:T-Kartor Geospatial AB
Address:Olof Mohlins väg 12
Zipcode and City:291 05, Kristianstad
Homepage:https://www.t-kartor.com/
Contact person:Christer Pihl
Phone number:
E-mail:christer.pihl@t-kartor.com
Show moreless

T2 Data AB

T2 Data är en långsiktig och innovativ leverantör av IT-tjänster. Våra fokusområden är:

 • Inbyggda System : inbyggd mjukvara och elektronik till högteknologiska företag inom telekom, datakom, försvar, m.m. Vi levererar kompetens inom utveckling, test, integration och projektledning.
 • Agil Systemutveckling & Continuous Integration : ledande roller inom agila processer (Scrum). Experter inom automatisering av test, build m.m. Utvecklar och ansvarar för stora och avancerad Continuous Integration-system.
 • Ledningssystem / O&M-System : systemarbete och mjukvara till företag inom telekom och försvar. Utveckling i Java & .Net-miljö.
 • Nätverksteknologi : mjukvara och elektronik till data- & telekom-industrin. Utveckling och test av utrustning och komponenter som exempelvis switchar, asic:ar m.m. Utveckling av mjukvara och protokollhantering inom IP och finansbranschens FAST/FIX.
 • Technology and Law : expertis och produkter inom automatiserad & konfigurationsstyrd IPR-hantering (IPR=Intellectual Property Rights).
 • Platform Security : expertis och produkter med syfte att öka säkerheten i datorplattformar, från små inbyggda system till “molnet”.
 • Life Cycle Management : expertis och produkter för säker livscykelhantering av system i operationell drift.

Contact

Company name:T2 Data AB
Address:Jan Stenbecks torg 17
Zip code & City:164 40 Kista
Homepage:www.t2data.com
Contact person:Ronny Engelin
Phone number:08-4441360
E-mail:info@t2data.com
Show moreless

Teleanalys AB

Teleanalys affärsidé är att utveckla och marknadsföra enkla och robusta lösningar som bygger på modern teknik och tillgodoser användarens behov av driftsäkra system i krävande miljöer.

Marknaden visar tydligt på några trender:

 • Ökad användning av kommersiellt tillgängliga systemdelar, COTS.
 • Korta projekttider kräver flexibla leverantörer.

Kommunikation är en säkerhetsfråga:

 • Pålitliga kommunikationssystem är grunden för samverkan.
 • God hörbarhet och enkelt handhavande ger en tydlig bild av situationen.

Krav på rörlighet:

 • Att kunna lämna fordonet, båten med bibehållna kommunikationsmöjligheter
 • Modularitet och enkel installation som medger flytt av system i fält

De ledord som styr oss i vårt utvecklingsarbete är: Enkelt, robust och flexibelt

Contact

Company name:Teleanalys AB
Adress:Banvaktsvägen 20
Zip code & City:17148 Solna
Homepage:www.teleanalys.se
Contact person:Lars Pettersson
Phone number:08-83 53 30
E-mail:lp@teleanalys.se
Show moreless

Westermo Network Technologies AB

Contact

Company name:Westermo Network Technologies AB
Address:Metallverksgatan 6
Zipcode and City:721 30 Västerås, Sweden
Homepage:https://www.westermo.com
Contact person:Niklas Mörth
Phone number:+46 700 14 56 06
E-mail:Niklas.morth@westermo.se
Show moreless

Xolaris Civil Security AB

Xolaris provides national security and law enforcement agencies with swift and actionable insights from mobile networks and integrated sources to investigate and prevent criminal and terrorist activities. We deliver ready-to-deploy digital solutions fully dedicated to taking on the world’s toughest national security and public safety challenges.

Xolaris is a company built on a unique combination of technological insights, national security experience and principles that value life, peace and human rights. Our mission is to enable our customers to protect people and infrastructure, for a safer and better future.

Contact

Company name:Xolaris Civil Security AB
Address:Sundsbacken 6
Zipcode and City:972 42 Luleå
Homepage:xolaris.se
Contact person:Fredrik Larsson
Phone number:+46 70 210 8058
E-mail:fredrik.larsson@xolaris.se
Show moreless