Members


Here you can find our members website in English or a redirection to the companies international website.

In some few cases there is no information in English, please contact the SACS office.

Advenica AB

Advenica utvecklar, tillverkar och säljer cybersäkerhetslösningar.

De är framförallt inriktade på att skydda information och se till att den inte hamnar i fel händer. Advenica går i bräschen för att säkerställa integriteten i en uppkopplad värld där kommunikationen mellan personer, applikationer och maskiner ökar i allt snabbare takt.

Vill ni har mer information om Advenica kan ni kontakta Heléne Bittmann eller läsa vidare på www.advenica.com.

Contact

Company name:Advenica AB
Address:Roskildevägen 1
Zip code & City:211 47 Malmö
Homepage:www.advenica.com
Contact person:Heléne Bittmann
Phone number:+46 72-385 02 10
E-mail:helene.bittmann@advenica.com
Show moreless

AFRY

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.

Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future

Contact

Company name:AFRY
Zip code & City:169 99 Stockholm
Homepage:afry.com
Visiting address:Frösundaleden 2 A
Phone number:+46 10 505 00 00
E-mail:info@afry.com
Show moreless

C2Solutions AB

Contact

Company name:C2Solutions AB
Address:Gustavslundsvägen 135
Zipcode and City:167 51 Bromma
Homepage:www.c2solutions.se
Contact person:Mikael Lexelius
Phone number:08-260 270
E-mail:mikael.lexelius@c2solutions.se
Show moreless

Ericsson AB

The National Security and Public Safety products ensure that agencies can rely on their communications. The emphasis is on providing effective support for communication, and collaboration within and between agencies, ensuring that all parties involved have real-time data to support decision making and action.

Our products utilize the latest telecommunications technology for wide coverage and economies of scale. They are scalable solutions that are effective in day-to-day operations as well as in extraordinary incidents.

They provide communication wherever the public network exists, increasing operational area and communication capacity. And since public networks are based on open standards, our products ensure interoperability and enable communication from day one.

They also offer mobile broadband and access to a wide range of data services, offering secure and enriched communications for improved situation awareness.

The products have been developed using our specific expertise in this field as well as our experience in deployment and integration, ensuring they can be well-integrated into solutions that meet customer needs.

Produkter och tjänster

 • NSPS Command and Control

Contact

Company name:Ericsson AB
Address:Torshamnsgatan 21
Zip code & City:164 80 Stockholm
Homepage:www.ericsson.com
Contact person:Nicklas Spångberg
Phone number:073-095 86 25
E-mail:nicklas.spangberg@ericsson.com
Show moreless

Fire Safety Design Resiliens AB

Contact

Company name:Fire Safety Design Resiliens AB
Address:Fredsgatan 11
Zipcode and City:200 22 Malmö
Homepage:https://www.fsd.se
Contact person:Tommy Wågsäter
Phone number:0705-140221
E-mail:tommy.wagsater@fsd.se
Show moreless

Firefly AB

Firefly är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner.

Firefly har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier världen över inom bland annat mjukpapper, träbearbetning, livsmedel, biobränsle och återvinning, samt levererar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Varje kund erbjuds unika lösningar baserade på en rad kvalificerade, patenterade komponenter och funktioner. Firefly samarbetar med ledande experter och institutioner runt om i världen för att utveckla högkvalitativa och säkra lösningar.

Contact

Company name:Firefly AB
Address:Textilgatan 31
Zip code & City:120 30 Stockholm
Homepage:www.firefly.se
Contact person:Lennart Jansson
Phone number:08-449 25 00
E-mail:info@firefly.se
Show moreless

SNG

SNG arbetar med riskanalys, åtgärdsplanläggning, implementering av åtgärdsplaner, utbildning och hantering av kvarvarande risker. En stor del är även att löpande skapa lägesbilder över uppdragsgivarnas risker som byggs upp med hjälp av flertalet källor och ligger till grund för ett systematiska säkerhetsarbete. Allt för att skapa en tryggare verksamhet. SNG arbetar på uppdrag av ägarledda företag och koncerner, samhällsviktiga anläggningar samt skolverksamheter.

Inom bolaget finns fler varumärken/avdelningar:

 • SNG: Konsulterande säkerhetsavdelning för bla. analyser, krishantering, löpande säkerhetsarbete och lägesbilder.
 • Safetygruppen; Utbildar inom brand, sjösäkerhet, krishantering ofta mot rederier och sjöfartsmyndigheter.
 • Navigationsgruppen; Utbildar inom sjöfart. Navigation, sjösäkerhet, fartygsspecifika utbildningar mm.

Kunderna är alla från privatpersoner till myndigheter. Bolagets samlade utbildningsleverans var under förra året ca 2900 deltagare.

Contact

Company name:SNG
Zip code & City:11733 Stockholm
Homepage:www.sngroup.se
Contact person:Richard Kindroth
Phone number:+46 8 425 012 77
E-mail:richard.kindroth@sngroup.se
Show moreless

Sweco

Contact

Company name:Sweco Structures AB
Address:Box 34044
Zipcode and City:100 26 Stockholm
Homepage:www.sweco.se
Contact person:Nadja Golubic
Phone number:+46 70-225 94 32
E-mail:nadja.golubic@sweco.se
Show moreless

T-Kartor Geospatial AB

T-Kartor arbetar i huvudsak med två verksamheter på en internationell marknad.

T-Kartor Geospatial utvecklar ”GIS” lösningar baserad på open source för försvarsorganisationer och de sista åren även för andra marknader. Vårt flaggskepp är GIMS som är en Web GIS plattform för att ha kontroll på all data (Big data) och som är i produktion inom norska försvaret sen 2016. TAPPZ AB ska fokusera på tjänsteförsäljning (SaaS) baserad på GIMS som plattform där vi erbjuder skräddarsydda applikationer.

I våra andra bolag T-Kartor Content Management och T-Kartor USA består verksamheten av avancerad kartproduktion för olika försvarsorganisationer och städer (city wayfinding).

Var finns ni?
Huvudkontor i Kristianstad och sen har vi kontor i Helsingfors, St:Louis, New York , London

Contact

Company name:T-Kartor Geospatial AB
Address:Olof Mohlins väg 12
Zipcode and City:291 05, Kristianstad
Homepage:https://www.t-kartor.com/
Contact person:Christer Pihl
Phone number:
E-mail:christer.pihl@t-kartor.com
Show moreless

T2 Data AB

T2 Data är en långsiktig och innovativ leverantör av IT-tjänster. Våra fokusområden är:

 • Inbyggda System : inbyggd mjukvara och elektronik till högteknologiska företag inom telekom, datakom, försvar, m.m. Vi levererar kompetens inom utveckling, test, integration och projektledning.
 • Agil Systemutveckling & Continuous Integration : ledande roller inom agila processer (Scrum). Experter inom automatisering av test, build m.m. Utvecklar och ansvarar för stora och avancerad Continuous Integration-system.
 • Ledningssystem / O&M-System : systemarbete och mjukvara till företag inom telekom och försvar. Utveckling i Java & .Net-miljö.
 • Nätverksteknologi : mjukvara och elektronik till data- & telekom-industrin. Utveckling och test av utrustning och komponenter som exempelvis switchar, asic:ar m.m. Utveckling av mjukvara och protokollhantering inom IP och finansbranschens FAST/FIX.
 • Technology and Law : expertis och produkter inom automatiserad & konfigurationsstyrd IPR-hantering (IPR=Intellectual Property Rights).
 • Platform Security : expertis och produkter med syfte att öka säkerheten i datorplattformar, från små inbyggda system till “molnet”.
 • Life Cycle Management : expertis och produkter för säker livscykelhantering av system i operationell drift.

Contact

Company name:T2 Data AB
Address:Jan Stenbecks torg 17
Zip code & City:164 40 Kista
Homepage:www.t2data.com
Contact person:Ronny Engelin
Phone number:08-4441360
E-mail:info@t2data.com
Show moreless