Bli medlem

Bidrar ert företag till den svenska samhällssäkerheten? Vill ni skapa mer affärer och möta relevanta beslutsfattare inom civil säkerhet? Då har du kommit rätt.

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS – Swedish Association of Civil Security, arbetar för:

Ökade affärsmöjligheter

Vi arbetar för att skapa ökade möjligheter till affärer för svenska företag inom samhällssäkerhet genom att lyfta branschens roll gentemot offentlig sektor. Vi skapar även tillfällen för företag att mötas för att göra nya affärer.

Branschens intressen

Som branschorganisation är vi en stark gemensam röst som bland annat agerar remissinstans hos flera myndigheter. För oss är det även viktigt att involvera medlemmarna och ha en aktiv dialog. Intresserade medlemmar har till exempel möjlighet att få delta i möten med beslutsfattare från myndigheter, riksdag, regering och departement.

Företagens roll i Totalförsvaret

Svenska företags roll är kritisk för totalförsvaret. Vi vet att svenska företag vill och kan stötta det svenska samhället i förberedelserna inför och även i händelse av kris och krig. Men, det är viktigt att vi i god tid får möjlighet att bidra till detta. SACS arbetar därför aktivt med dialog med myndigheter, utredningar med mera för att synliggöra branschens förmåga att skydda Sverige.

Nätverkande genom möten och konferenser

Genom att arrangera konferenser, möte och andra typer av evenemang skapar vi möjligheter för branschen att mötas i egna forum. Här möjliggörs bland annat nya samarbeten och affärer. Vi skapar även tillfällen för branschen att möta relevanta beslutsfattare.

Dessutom hjälper vi våra medlemmar med omvärldsbevakning genom regelbunden information om vad som händer i branschen.

Redo att söka medlemskap? Ta gärna kontakt med vårt kansli så berättar vi mer.