Stadgar & policys

På denna sida finns två viktiga dokument som reglerar föreningens verksamhet.

Stadgar för föreningen

Här kan du läsa föreningens stadgar. Den senaste revideringen av dessa fastställdes den 24 november 2022.

Code of Conduct

SACS har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper som tagit fram en uppförandekod. Denna ställer krav på att verksamheten i föreningarna håller sig inom konkurrensrättens ramar. All aktivitet i föreningen ska ske i förenlighet med uppförandekoden, vilken alla medlemmar även godkänner.