Bli medlem

Till medlemmar i SACS kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller SACS kvalifikationskrav, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

Här kan du ansökan om medlemskap i branschorganisationen för Samhällssäkerhet, SACS.

Årsavgiften sätts varje år på höstmötet och beslutas av medlemmarna. För 2023 är serviceavgifterna:

Avgifter 2023

Antal anställda Serviceavgift (ex. VAT) Medlemsavgift (ink. VAT) Total avgift
0-2 anställda 3 300 kr 4 950 kr 8 250
Under 100 anställda 10 760 kr 16 140 kr 26 900
Över 100 anställda 17 920 kr 26 880 kr 44 800

Vill du hellre ansöka om medlemskap på papper kan du skriva ut en medlemsansökan här. Skicka sedan den ifylld och underskriven till oss på kansliet.