Våra frågor

Vi arbetar för att stärka den svenska branschen inom samhällssäkerhet genom att driva ett antal frågor.

Som branschorganisation arbetar SACS för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till att skapa ett säkert samhälle. Genom att förbättra företagens förutsättningar, kan vi stärka samhällets förmåga att hantera hot och risker. Detta gör vi genom att arbeta med följande områden:

Ökade affärsmöjligheter

Vi arbetar för att skapa ökade möjligheter till affärer för svenska företag inom samhällssäkerhet genom att lyfta branschens roll gentemot offentlig sektor och andra privata aktörer. Vi skapar även tillfällen för företag att mötas för att göra nya affärer.

Lyfter företagens roll i Totalförsvaret

Svenska företags roll är kritisk för totalförsvaret. Vi vet att svenska företag vill och kan stötta det svenska samhället i förberedelserna inför och även i händelse av kris och krig. Men, det är viktigt att vi i god tid får möjlighet att bidra till detta. SACS arbetar därför aktivt med dialog med myndigheter, utredningar med mera för att synliggöra branschens förmåga att skydda Sverige.

Tydlig målbild inom samhällssäkerhet

Vi arbetar för att öka förståelsen av behovet av en helhetssyn på samhällssäkerheten. Det saknas tydliga krav på det skydd som samhället behöver. Därför arbetar vi med att lyfta detta behov på olika nivåer; från enskilda företag till kommuner, län och stat.

Samordning och effektivisering av upphandling

Samordning och effektivisering av offentlig upphandling inom samhällssäkerhet där svenska lösningar prioriteras skulle skapa ett säkrare samhälle. Tillsammans har vi möjlighet att bygga upp vårt totalförsvar samtidigt som vi bygger en stark svensk samhällssäkerhetsindustri som kan exportera produkter och tjänster i världsklass. Så skapar vi ett samhälle som är säkrare och samtidigt skapar nya arbeten och skatteintäkter.

Forskning och utveckling i samverkan

Samverkan mellan stat, akademi och industri är viktig för att inrikta forskning mot användarnas verkliga behov och samhällets utmaningar. SACS vill att staten investerar mer i samverkansforskning. Det ger innovationer som stärker samhällets förmåga till skydd och möjligheter till ökad export och nya arbetstillfällen.

Företräder branschens intressen

Som branschorganisation utgör vi en stark gemensam röst.
För oss är det viktigt att involvera medlemmarna och låta dem lyfta vad som är viktigt för dem och branschen. Hos oss möter myndigheter och andra aktörer företagen och får höra verklighetens röst.