Om SACS

SACS - Swedish Association of Civil Security är den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet.

Sedan 2006 har den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet arbetat med att stötta medlemsföretagens intressen för att förbättra affärsrelationerna mellan offentlig sektor och svenskt näringsliv.

Föreningen arrangerar möten för medlemmarna med beslutsfattare från bland annat myndigheter och riksdag. Här ges möjlighet att lyfta aktuella frågor och utmaningar för svenska företag inom samhällssäkerhet. Vi skapar även nätverk mellan företag för ökade affärer. Dessutom arrangerar vi årligen två konferenser med relevanta talare om aktuella frågor, till exempel om hur vi stärker svenskt totalförsvar.

Tillsammans skapar vi en stark och konkurrenskraftig bransch för samhällssäkerhet som möjliggör nya affärer och ett starkt totalförsvar.


– Richard Kindroth, ordförande

Kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper

SACS har kansli hos Teknikföretagens branschgrupper, ett helägt dotterbolag till Teknikföretagen, som driver ett 30-tal självständiga bransch- och intresseorganisationer inom tekniksektorn.

Genom att vårt kansli är en del av Teknikföretagen har vi tillgång till ett brett nätverk av landets främsta näringslivsexperter. Det här ger oss stora möjligheter att samverka, utbyta idéer och skapa positiva synergieffekter. Tillsammans kan vi skapa en stark svensk industri med effektiva organisationer och framgångsrika medlemsföretag.