Om SACS

Med samhällets säkerhet som ledstjärna tillgodoser SACS medlemsföretagens intressen och möjliggör förbättrade affärsrelationer mellan stat, myndigheter och organisationer.

SACS:

  • Bidrar till att ge sina medlemmar ökade affärsmöjligheter inom området samhällssäkerhet
  • SACS arbetar aktivt med affärsstödjande aktiviteter och utbildningar.
  • Företräder branschens intressen gentemot svenska och utländska myndigheter och organisationer
  • SACS fungerar som remissinstans för medlemsföretagen inom området samhällssäkerhet
  • Ger sina medlemmar möjligheten att bilda framgångsrika nätverk
  • SACS arrangerar möten, konferenser och utställningar

SACS folder 2017.