Telefon

08-782 08 50

E-post

Postadress

SACS, Swedish Association of Civil Security
Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
114 85 STOCKHOLM

Besöksadress

Storgatan 5

Emma Risén

Branschansvarig

+46 8 782 09 72

emma.risen@tebab.com