Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Sverige står de kommande åren inför en rad utmaningar inom samhällssäkerhet. Vårt sätt att leva är hotat av en rad faktorer och vi måste prioritera att stärka beredskapen, försvaret och samhällssäkerhetsarbeten. Idag släpper därför branschorganisationen SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i totalförsvaret.

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med definierade uppgifter i den civila delen av totalförsvaret. Till exempel måste områden som försörjningskedjor, kommunikation, livsmedel och betalningssystem tryggas i händelse av kris och krig.

SACS släpper av denna anledning en rapport som sammanfattar branschens syn och lösningsmodell för hur näringslivet bättre kan involveras i vårt civilförsvar och därmed säkra försörjningstryggheten. Alltså, hur vi bygger upp vårt totalförsvar. Rapporten är bland annat ett resultat av en workshop med deltagare från myndigheter och företag.

– SACS anser att företag med samhällsviktig verksamhet skall kunna mönstra in i ett avtal som garanterar leveransen och tjänster vid kris och krig. Avtalen bygger på att företagen får betalt för sitt arbete. Modellen har vi arbetat fram utifrån det underlag som vi fick under vår workshop där många kreativa svar och lösningar framkom, säger SACS ordförande Richard Kindroth.

SACS ser fram att ta emot kommentarer och synpunkter på rapporten under maj och följer upp med konferensen Totalförsvar utan företag? den 13 juni i Stockholm.

Läs SACS Årsrapport 2022 här

 


Nyheter


Richard Kindroth på SKYDD 22

Mellan den 25-27 oktober arrangerades Skydd 22 på Stockholmsmässan i Älvsjö och inbjuden att tala var SACS ordförande Richard Kindroth

Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen