Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Sverige står de kommande åren inför en rad utmaningar inom samhällssäkerhet. Vårt sätt att leva är hotat av en rad faktorer och vi måste prioritera att stärka beredskapen, försvaret och samhällssäkerhetsarbeten. Idag släpper därför branschorganisationen SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i totalförsvaret.

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med definierade uppgifter i den civila delen av totalförsvaret. Till exempel måste områden som försörjningskedjor, kommunikation, livsmedel och betalningssystem tryggas i händelse av kris och krig.

SACS släpper av denna anledning en rapport som sammanfattar branschens syn och lösningsmodell för hur näringslivet bättre kan involveras i vårt civilförsvar och därmed säkra försörjningstryggheten. Alltså, hur vi bygger upp vårt totalförsvar. Rapporten är bland annat ett resultat av en workshop med deltagare från myndigheter och företag.

– SACS anser att företag med samhällsviktig verksamhet skall kunna mönstra in i ett avtal som garanterar leveransen och tjänster vid kris och krig. Avtalen bygger på att företagen får betalt för sitt arbete. Modellen har vi arbetat fram utifrån det underlag som vi fick under vår workshop där många kreativa svar och lösningar framkom, säger SACS ordförande Richard Kindroth.

SACS ser fram att ta emot kommentarer och synpunkter på rapporten under maj och följer upp med konferensen Totalförsvar utan företag? den 13 juni i Stockholm.

Läs SACS Årsrapport 2022 här

 


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella