Pressmeddelande: Unik konferens på SKYDD

I samarbete med Stockholmsmässan arrangerar Swedish Association of Civil Security (SACS) konferensen “Akilles” den 22 oktober på SKYDD i Stockholm, Nordens största branschmässa inom skydd och säkerhet, brandbekämpning, räddningsarbete och personligt skydd. Skydd anordnas den 25–28 oktober på Stockholmsmässan.

– Konferensen syftar till att lära publiken och deltagarna om de olika rollerna som samhällets aktörer intar i händelse av påfrestningar i Sverige, kommenterar Richard Kindroth, ordförande för SACS.

Akilles kommer att bli ett spektakulärt och verklighetsnära event om hur totalförsvaret agerar i skarpt läge. Åhörarna kommer få en inblick i vad som händer vid en allvarlig krissituation och vilka aktörer som ska hantera situationen i olika avseenden.

-Bakgrunden är att säkerhetsläget i och kring Östersjön har blivit allvarligt. Ryssland mobiliserar och bygger upp en stryketillväxt utanför Baltikum. Hur detta skeende påverkar Sverige kommer vi spela upp i fyra faser, säger Richard Kindroth, ordförande för SACS.

Läs hela pressmeddelandet här.


Nyheter


Pressmeddelande: Unik konferens på SKYDD

– Konferensen syftar till att lära publiken och deltagarna om de olika rollerna som samhällets aktörer intar i händelse av

Nyhet: Akilles 2024 på SKYDD 24

Under konferensen analyserar och kommenterar representanter från MSB, Myndigheten för Psykologiskt försvar, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen, Stockholm Stad och Polisen de

Fullt hus när SACS och SME-D bjöd in till gemensam träff på temat innovation!

Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på

SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi