Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Den 24 november bjöd SACS in till konferensen med temat Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems- och serviceavgifter för 2023. De nya stadgarna finns att läsa och laddas ned här!

Efter en gemensam lunch var det dags för konferensen med deltagare från myndigheter, organisationer och näringsliv som alla bidrog till spännande samtal och gruppdiskussioner om ett svenskt Natomedlemskap. Inbjudna var också tre talare vars presentationer låg till grund för diskussionerna.

Konferensen inleddes av Andreas Von Der Heide, vd, Consilio International AB som talade på temat geopolitik och hur svenska företag påverkas av den multipolära världsordningen. En spännande spaning om hur vi alla påverkas av den globala maktbalansen och hur den förändras.

Därpå följde Magnus Lewis Olsson, Senior Advisor, SAAB som utvecklade hur det är att vara ett bolag som verkar och säljer till Nato. Han menar att ett medlemskap i Nato kommer beröra hela Sverige och ge stora förändringar på svensk försvarsmakt och säkerhetspolitik.

Vår tredje talare, Karl Evertsson, Utrikes- och säkerhetspolitisk rådgivare, Inspektionen för strategiska produkter, ISP, var inbjuden för att tala om exportkontrollområdet och inledde med att berätta lite mer om ISP och deras ansvarsområden. Han diskuterade också vad Sverige kan behöva göra i och med ett Natomedlemskap samt om det befintliga regelverket för exportkontroll.

Gruppdiskussionerna var en stor del av dagen och under dagen fick grupperna i uppgift att diskutera vad företagen själva behöver göra och vilket stöd de förväntar sig från det offentliga. Diskussionerna berörde alltifrån krigsplacering av personal, neutralitetsflaggen till natocertifiering och SME-stöd.

Avslutningsvis tackade SACS ordförande Richard Kindroth deltagare, talare och sponsorer genom att sammanfatta sina spaningar från dagen och bjuda in till mingel efteråt.

Konferensen sponsrades av Xolaris, T2 Data, C2 Solutions och AFRY.


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella