Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Den 24 november bjöd SACS in till konferensen med temat Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems- och serviceavgifter för 2023. De nya stadgarna finns att läsa och laddas ned här!

Efter en gemensam lunch var det dags för konferensen med deltagare från myndigheter, organisationer och näringsliv som alla bidrog till spännande samtal och gruppdiskussioner om ett svenskt Natomedlemskap. Inbjudna var också tre talare vars presentationer låg till grund för diskussionerna.

Konferensen inleddes av Andreas Von Der Heide, vd, Consilio International AB som talade på temat geopolitik och hur svenska företag påverkas av den multipolära världsordningen. En spännande spaning om hur vi alla påverkas av den globala maktbalansen och hur den förändras.

Därpå följde Magnus Lewis Olsson, Senior Advisor, SAAB som utvecklade hur det är att vara ett bolag som verkar och säljer till Nato. Han menar att ett medlemskap i Nato kommer beröra hela Sverige och ge stora förändringar på svensk försvarsmakt och säkerhetspolitik.

Vår tredje talare, Karl Evertsson, Utrikes- och säkerhetspolitisk rådgivare, Inspektionen för strategiska produkter, ISP, var inbjuden för att tala om exportkontrollområdet och inledde med att berätta lite mer om ISP och deras ansvarsområden. Han diskuterade också vad Sverige kan behöva göra i och med ett Natomedlemskap samt om det befintliga regelverket för exportkontroll.

Gruppdiskussionerna var en stor del av dagen och under dagen fick grupperna i uppgift att diskutera vad företagen själva behöver göra och vilket stöd de förväntar sig från det offentliga. Diskussionerna berörde alltifrån krigsplacering av personal, neutralitetsflaggen till natocertifiering och SME-stöd.

Avslutningsvis tackade SACS ordförande Richard Kindroth deltagare, talare och sponsorer genom att sammanfatta sina spaningar från dagen och bjuda in till mingel efteråt.

Konferensen sponsrades av Xolaris, T2 Data, C2 Solutions och AFRY.


Nyheter


Pressmeddelande: Unik konferens på SKYDD

– Konferensen syftar till att lära publiken och deltagarna om de olika rollerna som samhällets aktörer intar i händelse av

Nyhet: Akilles 2024 på SKYDD 24

Under konferensen analyserar och kommenterar representanter från MSB, Myndigheten för Psykologiskt försvar, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen, Stockholm Stad och Polisen de

Fullt hus när SACS och SME-D bjöd in till gemensam träff på temat innovation!

Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på

SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi