Fullt hus när SACS och SME-D bjöd in till gemensam träff på temat innovation!

Den 21 maj höll SACS tillsammans med SME-D, The Swedish Association of Small and Medium Size Enterprises in Defense and Security, ett gemensamt vårmöte och nätverksträff på Teknikföretagen i Stockholm.

Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på respektive årsmöten, lyssna på inspirerande talare och nätverka med branschkollegor. Bland talarna fanns Vinnovas Generaldirektör Darja Isaksson, FMV – Försvarets materielverks överdirektör Eva Hagwall, Rickard Stridh, forskningschef på Försvarsmakten, och Björn Wollentz MSc, forsknings- och utvecklingschef på FMV.

Under den formella delen av årsmötet valdes bland annat en ny styrelse. Vi tackar Stefan Oscarsson för sina insatser för SACS och säger välkommen till våra nya ledamöter Lars Pettersson, Michael Kellermann, Niklas Mörth och Christer Pihl.

Dagen avslutades med en engagerande paneldebatt och ett givande mingel. Ett stort tack till alla som bidrog till en fantastisk och lärorik dag!


Nyheter


Pressmeddelande: Unik konferens på SKYDD

– Konferensen syftar till att lära publiken och deltagarna om de olika rollerna som samhällets aktörer intar i händelse av

Nyhet: Akilles 2024 på SKYDD 24

Under konferensen analyserar och kommenterar representanter från MSB, Myndigheten för Psykologiskt försvar, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen, Stockholm Stad och Polisen de

Fullt hus när SACS och SME-D bjöd in till gemensam träff på temat innovation!

Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på

SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi