Addiva Elektronik ny medlem i SACS

SACS är glada att välkomna Addiva Elektronik AB som nya medlemmar. I samband med medlemskapet berättade Lennart Liljeström mer om företaget och hur de kan bidra till SACS.

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder?

-Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen som erbjuder företag utveckling, produktion och förvaltning av analoga och digitala lösningar från sensorer till molntjänster.

Vi erbjuder specialistkompetens inom elektronikkonstruktion och programmering av inbyggda system. Vi har spetskompetens inom området kommunikation och inbyggd kraft och hjälper gärna till redan från idéstadiet till serieproduktion, framhåller Lennart.

 Vad fick er att prioritera ett medlemskap i SACS?

-Ett starkt civilt Sverige är viktigt och vi tror att Addiva främst kan bidra med vår kunskap om robust datakommunikation men även inom andra områden, avslutar han.


Nyheter


Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen

Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med