Addiva Elektronik ny medlem i SACS

SACS är glada att välkomna Addiva Elektronik AB som nya medlemmar. I samband med medlemskapet berättade Lennart Liljeström mer om företaget och hur de kan bidra till SACS.

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder?

-Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen som erbjuder företag utveckling, produktion och förvaltning av analoga och digitala lösningar från sensorer till molntjänster.

Vi erbjuder specialistkompetens inom elektronikkonstruktion och programmering av inbyggda system. Vi har spetskompetens inom området kommunikation och inbyggd kraft och hjälper gärna till redan från idéstadiet till serieproduktion, framhåller Lennart.

 Vad fick er att prioritera ett medlemskap i SACS?

-Ett starkt civilt Sverige är viktigt och vi tror att Addiva främst kan bidra med vår kunskap om robust datakommunikation men även inom andra områden, avslutar han.


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella