Addiva Elektronik ny medlem i SACS

SACS är glada att välkomna Addiva Elektronik AB som nya medlemmar. I samband med medlemskapet berättade Lennart Liljeström mer om företaget och hur de kan bidra till SACS.

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder?

-Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen som erbjuder företag utveckling, produktion och förvaltning av analoga och digitala lösningar från sensorer till molntjänster.

Vi erbjuder specialistkompetens inom elektronikkonstruktion och programmering av inbyggda system. Vi har spetskompetens inom området kommunikation och inbyggd kraft och hjälper gärna till redan från idéstadiet till serieproduktion, framhåller Lennart.

 Vad fick er att prioritera ett medlemskap i SACS?

-Ett starkt civilt Sverige är viktigt och vi tror att Addiva främst kan bidra med vår kunskap om robust datakommunikation men även inom andra områden, avslutar han.


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-