Totalförsvar utan företag?

Den 13 juni bjöd SACS in till konferens på temat: Totalförsvar utan företag? Under dagen deltog representanter från myndigheter, organisationer och företag för att lyssna på inspirerande talare och delta i grupparbeten kring frågan. 

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den första versionen av branschens förslag till lösningsmodell för frågan om näringslivets roll i vårt försvar, civilförsvar och försörjningstryggheten, det vill säga vårt totalförsvar. Efter Richards inledning startade Johan Sjöberg, Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv, med att diskutera företagens roll i Totalförsvaret samt hur Svenskt näringsliv har kommunicerat till företagen för att säkra robusthet i verksamheterna. Han föreslår också åtgärder om den nationella processen.

Fortsatte diskussion gjorde Freddy Jönsson Hanberg, bland annat projektledare på Totalförsvarstiftelsen som bidrog med flera perspektiv och medskick till det fortsatta arbetet. Som sista talare påtalade Patrik Fältström, Technical Director and Head of Security, Netnod, vikten av att använda molntjänster samt varför en väl genomtänkt design och geografisk diversitet av IT-infrastrukturen är så viktigt.

Från deltagarnas sida fanns ett stort engagemang i frågan vilket blev extra tydligt när deltagarna fick bidra med sin erfarenhet kring hur SACS ytterligare kan vidareutveckla sin modell. De fick också gemensamt jobba kring frågan om hur de senaste månadernas utveckling har påverkat arbetet med modellen.

Konferensen avslutades med ett trevligt mingel i Teknikföretagens lokaler.


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-