Totalförsvar utan företag?

Den 13 juni bjöd SACS in till konferens på temat: Totalförsvar utan företag? Under dagen deltog representanter från myndigheter, organisationer och företag för att lyssna på inspirerande talare och delta i grupparbeten kring frågan. 

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den första versionen av branschens förslag till lösningsmodell för frågan om näringslivets roll i vårt försvar, civilförsvar och försörjningstryggheten, det vill säga vårt totalförsvar. Efter Richards inledning startade Johan Sjöberg, Säkerhets- och försvarspolitisk rådgivare, Svenskt Näringsliv, med att diskutera företagens roll i Totalförsvaret samt hur Svenskt näringsliv har kommunicerat till företagen för att säkra robusthet i verksamheterna. Han föreslår också åtgärder om den nationella processen.

Fortsatte diskussion gjorde Freddy Jönsson Hanberg, bland annat projektledare på Totalförsvarstiftelsen som bidrog med flera perspektiv och medskick till det fortsatta arbetet. Som sista talare påtalade Patrik Fältström, Technical Director and Head of Security, Netnod, vikten av att använda molntjänster samt varför en väl genomtänkt design och geografisk diversitet av IT-infrastrukturen är så viktigt.

Från deltagarnas sida fanns ett stort engagemang i frågan vilket blev extra tydligt när deltagarna fick bidra med sin erfarenhet kring hur SACS ytterligare kan vidareutveckla sin modell. De fick också gemensamt jobba kring frågan om hur de senaste månadernas utveckling har påverkat arbetet med modellen.

Konferensen avslutades med ett trevligt mingel i Teknikföretagens lokaler.


Nyheter


Richard Kindroth på SKYDD 22

Mellan den 25-27 oktober arrangerades Skydd 22 på Stockholmsmässan i Älvsjö och inbjuden att tala var SACS ordförande Richard Kindroth

Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen