Richard Kindroth på SKYDD 22

Den 26 oktober deltog SACS ordförande Richard Kindroth på mötesplatsen Skydd 22. Ett stort antal intresserade lyssnade till Richard som på stora scenen presenterade SACS idé om hur näringslivet får sin roll i totalförsvaret. 

Mellan den 25-27 oktober arrangerades Skydd 22 på Stockholmsmässan i Älvsjö och inbjuden att tala var SACS ordförande Richard Kindroth för att presentera på temat Totalförsvar med kraft från näringslivet?

Under sitt föredrag gav Richard inledningsvis en bakgrund om hur idén till SACS nya modell hade fötts och vilken process som legat till grund för utvecklingen av modellen, som presenterades i en rapport under våren 2022.

Därefter presenterades version 2.0, som SACS tror är lösningen på ett starkt totalförsvar med kraft från näringslivet. Vidare sammanfattade han de utmaningar som finns för att detta skall kunna genomföras, en av dessa är att det behövs fler företag som engagerar sig.

Avslutningsvis gav Richard deltagarna en trendspaning från samhällssäkerhetsbranschen och pratade däribland om cyperhot, krigshot, hot mot försörjningskedjor samt hot mot energisektorn.

Bland deltagarna fanns representanter från myndigheter, näringslivet och statliga bolag. Intresset var stort och många givande kontakter knöts!

Läs mer om SACS modell här!

Är du intresserad av att engagera dig? Hör gärna av dig till SACS kansli här!


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-