Richard Kindroth på SKYDD 22

Den 26 oktober deltog SACS ordförande Richard Kindroth på mötesplatsen Skydd 22. Ett stort antal intresserade lyssnade till Richard som på stora scenen presenterade SACS idé om hur näringslivet får sin roll i totalförsvaret. 

Mellan den 25-27 oktober arrangerades Skydd 22 på Stockholmsmässan i Älvsjö och inbjuden att tala var SACS ordförande Richard Kindroth för att presentera på temat Totalförsvar med kraft från näringslivet?

Under sitt föredrag gav Richard inledningsvis en bakgrund om hur idén till SACS nya modell hade fötts och vilken process som legat till grund för utvecklingen av modellen, som presenterades i en rapport under våren 2022.

Därefter presenterades version 2.0, som SACS tror är lösningen på ett starkt totalförsvar med kraft från näringslivet. Vidare sammanfattade han de utmaningar som finns för att detta skall kunna genomföras, en av dessa är att det behövs fler företag som engagerar sig.

Avslutningsvis gav Richard deltagarna en trendspaning från samhällssäkerhetsbranschen och pratade däribland om cyperhot, krigshot, hot mot försörjningskedjor samt hot mot energisektorn.

Bland deltagarna fanns representanter från myndigheter, näringslivet och statliga bolag. Intresset var stort och många givande kontakter knöts!

Läs mer om SACS modell här!

Är du intresserad av att engagera dig? Hör gärna av dig till SACS kansli här!


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella