Föreningsnyheter


Hur styr och organiserar kommuner arbetet med trygghet och säkerhet?

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram en exempelsamling om hur fem större kommuner organiserar och styr arbetet med trygghet

Inbjudan till SACS frukost- och höstmöte 29 november 2017

Regeringen har tillsatt två utredningar för att titta på frågan om ett samhällsnät för säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation

Tema samhällssäkerhet på ambassaden i Washington – gränsöverskridande hälsosäkerhetsfrågor i fokus

Området samhällssäkerhet står i fokus inom ramen för 2017 års tema Safe and sound på svenska ambassaden i Washington DC.

Ny myndighet ska förhindra it-skandaler

Nu avsätter regering 200 miljoner kronor till ny myndighet. Helt i linje med det SACS skrev om redan 2014. Läs

Dahlberg: Digital och fysisk samverkan stärker Stockholms krisberedskap

Stärkt försvar och samhälle genom innovationsupphandling!

Detta var frågan vi strävade efter att besvara under SACS och SME-Ds gemensamma seminarium på temat ”-Hur kan vi stärka

CSEC stöttar MSB i projekt för säkrare IT-system

Idag finns ett stort behov av att kunna tillhandahålla säkra och moderna IT-lösningar snabbt och effektivt inom svensk offentlig förvaltning.

Kommunerna måste ta it-säkerheten på allvar

Helt plötsligt har it-säkerheten kommit upp på den politiska agendan sedan it-skandalen på Transportstyrelsen briserade tidigare i sommar. Nu visar

SACS svarar på remiss av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

SACS har givits tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss: Allmänt om betänkandet Utredningen har som helhet föreslagit ett svenskt

Nytt centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet på Försvarshögskolan

Försvarshögskolan gör en ny satsning genom att samla tre av sina forsknings- och utbildningsmiljöer i ett nytt, stort centrum för