Digitala påverkansoperationer

Den 16 maj bjöd SACS in till konferens där vi diskuterade konsekvenserna av digitala påverkansoperationer och skyddsåtgärder mot dem.

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter Pennsäter, T2 Data, Richard Kindroth, SNG (ordförande) och Stefan Oscarsson, AFRY. Efter årsmötet följde en gemensam lunch.

Eftermiddagen som modererades av Gustaf-Wilhelm Hellstedt inleddes av Björn Palmertz, Tf Chef för RISE Centrum för Cybersäkerhet som talade om Rysslands användning av integrerade cyber- och påverkansoperationer. Björn talade också om påverkan ur ett strategiskt perspektiv och överlappande verkansmedel. Han delade också med sig om omständigheterna i dagens informationsmiljö i olika led.

Vår andra talare Mikael Holmgren, Executive Sales Representative, Advenica var inbjuden för att presentera kring det högst aktuella direktivet NIS2 och vilka krav man som företag ställs in för. NIS 2 är ett ganska nytt direktiv och deadline för implanterandet är oktober 2024 med syfte att skydda EU:s medborgare. Mikael delade också med sig av vilka tillsynsmyndigheterna är samt relationen till andra cybersäkerhetslagar. I jämförelse med nuvarande NIS-lag så omfattar NIS2 ännu fler entiteter.

På temat cyberhot och skyddsåtgärder talade Fredrik Börjesson, Strateg, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, Försvarsmakten. Fredrik målade inledningsvis upp de olika typerna av hotaktörer inom cyberområdet och vad som främst skiljer dem åt. Vidare beskrev Fredrik ett antal olika cyberattacker riktade mot Ukraina samt de 11 skyddsåtgärderna som Nationellt Cybersäkerhetscenter rekommenderar att man ska arbeta med i rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2022, Del 2: Rekommenderade säkerhetsåtgärder

Avslutade konferensen gjorde André Catry, författare samt Senior Advisor inom IT-/informationssäkerhet och cyberrisk som pratade om huruvida man kan skydda sig mot påverkansoperationer eller inte. Han tar AI som ett tydligt exempel på hur man kan använda AI för att detektera AI-genererat material men också hur man kan undgå att bli detekterad.

André menar att man motverkar desinformation bäst genom att inte prata om den alls. Och menar att mottagarna som vet att det är falsk information faktiskt inte bryr sig om det är sant eller inte, och konstaterar krasst att sanningen faktiskt har slutat att fungera.

SACS ordförande Richard Kindroth rundade av med några reflektioner för dagen och tackade deltagare, talare och sponsorer. Dagen avslutades med ett trevligt mingel efteråt.

Konferensen sponsrades av AFRY, T2 Data och Westermo.


Nyheter


Fullt hus när SACS och SME-D bjöd in till gemensam träff på temat innovation!

Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på

SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi

Satsningar på 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten

Det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Rysslands fullskaliga och brutala krig i Ukraina visar på vikten av

Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget