Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

Efter fem år i rollen som branschansvarig för den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, lämnar nu Gabriel över stafettpinnen.

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella med hänsyn till dagens säkerhetsläge. SACS är en organisation med engagerade medlemmar inom samhällssäkerhet som verkar för att göra Sverige säkrare och som organisation kan bidra med många bra lösningar, säger Gabriel Modéus.

Under de senaste åren har SACS arbetat med att tydligare profilera sig. Föreningen har lyft företagens roll i samhällssäkerhet och totalförsvar för myndigheter och politiker. Ett särskilt fokus för föreningen har även varit de två årliga konferenserna för medlemmarna med beslutsfattare från bland annat myndigheter och näringsliv, senast en konferens på tema Nato. Föreningen arbetar nu också aktivt med en lösningsmodell för att engagera företag i Totalförsvaret.

-Vi har under dessa fem år tillsammans arbetat hårt för att engagera företag inom samhällssäkerhet i Totalförsvaret. Gabriel har på ett målmedvetet sätt med stort engagemang drivit föreningens frågor framåt. Tillsammans med styrelsen vill jag rikta ett stort tack till Gabriel för det arbete han har lagt ned på att utveckla SACS, säger Richard Kindroth, ordförande.

– Jag vill tacka alla medlemmar, styrelseledamöter, samarbetspartners och inte minst kollegor på Teknikföretagens Branschgrupper för allt gott samarbete under åren i SACS. Även om jag snart kommer att överlämna ansvaret till en ny branschansvarig så ser jag fram emot att följa det viktiga arbetet som SACS kommer fortsätta att driva kring företagens roll i Totalförsvaret, avslutar Gabriel.


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella