Soya Group AB ny medlem i SACS

Idag är vi glada att välkomna Soya Group som ny medlem i SACS. Soya Group har verksamhet inom sjöfart, fastigheter, vattenrening samt stuteri och gård. Michael Kellermann Vice President, Chief Security Officer berättade mer för oss. 

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget och stödet riktas huvudsakligen till tre områden; katastrofstöd, stöd till medicinsk verksamhet och stöd till ungdomar, säger Michael.

Vad fick er att prioritera ett medlemskap i SACS?

-Genom vårt medlemskap i SACS vill vi bidra till att stärka Sveriges totalförsvarsförmåga och tillsammans med övriga aktörer i samhället göra oss mer robusta att möta kris eller krig, säger Michael avslutande.


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella