MSB-kampanj: Förberedda företag

Som en del av den satsning som MSB gör för att stärka totalförsvaret och utveckla den svenska försörjningsberedskapen lanserade man den 12 december kampanjen Förberedda företag som riktar sig till små och medelstora företag.

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det genom att vidta åtgärder och ta kontakt med offentlig sektor för att initiera dialog och samverkan.

På deras hemsida har de publicerat råd och stöd till företag. Där skriver de bland annat vad företagen själva förväntas göra och den avtalsreglerade beredskapen, hur företagens sårbarhet kan minska samt om samverkan med offentliga aktörer.

Filmer, intervjuer med företag och mer detaljerad information hittar ni på msb.se/beredskapforforetag.


Nyheter


SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi

Satsningar på 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten

Det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Rysslands fullskaliga och brutala krig i Ukraina visar på vikten av

Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjöd in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift