MSB-kampanj: Förberedda företag

Som en del av den satsning som MSB gör för att stärka totalförsvaret och utveckla den svenska försörjningsberedskapen lanserade man den 12 december kampanjen Förberedda företag som riktar sig till små och medelstora företag.

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det genom att vidta åtgärder och ta kontakt med offentlig sektor för att initiera dialog och samverkan.

På deras hemsida har de publicerat råd och stöd till företag. Där skriver de bland annat vad företagen själva förväntas göra och den avtalsreglerade beredskapen, hur företagens sårbarhet kan minska samt om samverkan med offentliga aktörer.

Filmer, intervjuer med företag och mer detaljerad information hittar ni på msb.se/beredskapforforetag.


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-