Kategoriserade inlägg: Föreningsnyheter

Remissvar gällande MSBs vägledning

MSB:s vägledning Planering för försörjning av varor och tjänster handlar om hur ansvariga myndigheter bör planera för försörjningen av varor

Seminarium med Tullverket

Eftermiddagen inleddes med ett öppet styrelsemöte där medlemmar var välkomna att delta för att påverka föreningens verksamhet. Bland frågorna på

2020, ett alldeles speciellt år

Speciellt år

Möten I januari inleddes året med ett besök, i samband med medlems- och styrelsemöte, på Westermo i Västerås. Där fick

Vårmöte i SACS med ny styrelse

Till ny ordförande till SACS valde föreningen Richard Kindroth som är partner på medlemsföretaget SNG. Richard har mångårig erfarenhet av

2019, vad hände?

Som vanligt har mycket fokus under året varit på att skapa nätverk för att stötta affärer mellan medlemmar och med

SACS är samarbetspartner till Tänk Säkert

Årets informationssäkerhetskampanj leds, likt förra året, av MSB och Polisen med budskapet ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra”. Kampanjen