Totalförsvaret – Säkert och tydligt?

Den 15 december bjöd SACS in till konferensen Säkert och tydligt – Hur är kommunikationen i Totalförsvaret? Där representanter från myndigheter och industri presenterade hur deras organisationer ser på kommunikationen gentemot och mellan medborgare, företag, kommuner, regioner och myndigheter.

Efter en kort inledning från Gabriel Modéus, Branschansvarig, SACS, välkomnade vi Åke Holmgren, avdelningschef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer (CS), MSB att starta dagens konferens. Åke säger bland annat att han upplever kommunikationen som bra mellan Försvarsmakten och MSB men att man också behöver stöd av civila resurser. Under året har MSB och Försvarsmakten, på uppdrag av regeringen, tagit fram en handlingsplan som går under namnet ”Handlingskraft” och som ytterligare ska stärka Totalförsvaret.

Pia Gruvö, Kryptostrateg, MUST var inbjuden för att tala om Krypto. Pia har arbetat med krypto- och signalskydd i över 30 år och inleder med att berätta historiken kring området. Området har utvecklats en hel del sedan dess och en arbetsuppgift som förut kunde sköttas av en enskild person kräver idag ett helt team. Hennes huvudbudskap var att om man har behov av att skicka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter utanför egen kontroll så måsta man använda signalskydd.

Staffan Isling, VD, SKR anser att samarbetet med staten har fungerat bra i en kris som pandemin, liksom det lokala och regionala. Han menar att alla gjort så gott de har kunnat i krisen, däribland i äldreomsorgen som fick stor kritik för sin hantering. Det finns brister, men det krävs också betydligt mer finansiering för att kunna hantera de stora omställningar som behöver göras.

När det gäller kommunikationen gentemot medborgarna så kan han konstatera att det är otroligt viktigt att det offentliga pratar ihop sig för att öka trovärdigheten i budskapet. Något som även Åke Holmgren tog upp i sin presentation gällande Krisinformation.se.

Åsa Sundberg, VD, Teracom bidrog med perspektivet från ett helstatligt bolag. Hon berättade bland annat om ett samarbete mellan Teracom och Ericsson där de arbetar med ett samhällsnät för att utnyttja högmaster och 5G för att skapa så kallade taktiska bubblor. Dessa ska ge en flexibel uppkoppling under situationer som kräver extra kapacitet, som vid skogsbränderna 2018 och terrordåden på Drottninggatan. På det här sättet kan man använda ny teknik anpassat efter samhällets behov och komplettera de kommersiella näten vid behov.

Niklas Mörth, CISO, Westermo var inbjuden för att ge en bild av de utmaningar som ett privat bolag står inför. Det krävs mer kommunikation mellan företag, myndighet och försvar samt nya arbetssätt. Något som skulle behövas är till exempel starkare etablerade forum mellan privat sektor och myndighet för att mötas regelbundet och diskutera dessa frågor.

Konferensen avslutades med att Stefan Oscarsson, ledamot i SACS styrelse, gav några reflektioner som också följdes av en gemensam diskussion.

Tack alla talare och engagerade deltagare för en dag fylld av inspirerande presentationer och bra diskussioner.


Nyheter


SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi

Satsningar på 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten

Det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Rysslands fullskaliga och brutala krig i Ukraina visar på vikten av

Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjöd in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift