Civila företags roll i det svenska totalförsvaret

Den 29 september bjöd SACS in till en kreativ heldagsworkshop hos SNG i Frihamnen. Ämnet för dagen var: Hur kan vi skapa en naturlig och tydlig roll för företagen i det svenska totalförsvaret?

Sedan ett par år tillbaka har SACS arbetat med att identifiera sätt som Sverige kan uppmuntra och möjliggöra för företag att engagera sig i Totalförsvaret. Målet med dagen i Frihamnen var att ta fram ett underlag till en rapport om näringslivets roll i totalförsvaret. Under workshopen samlades näringsliv, myndigheter, organisationer och övriga aktörer till en kreativ dag för att ta oss framåt i arbetet.

Deltagarna, som alla var på plats fysiskt, delades upp i mindre grupper för att arbeta med olika delar av frågan. Vi fick en pratstund med Richard Kindroth, ordförande i SACS och partner på SNG, som var mycket nöjd med utfallet från dagen.

-Att äntligen få träffas och arbeta tillsammans igen efter ett och ett halvt år av digitala möten gav verkligen energi. På våra möten uppstår kreativitet, samverkan och affärsmöjligheter mellan medlemsföretagen, det är positivt för branschen och i slutändan också för Sverige, säger Richard.

-Grupparbetet fungerade dessutom mycket bra, de olika grupperna såg på uppgifterna ur olika synvinklar vilket gav svar och lösningar som vi annars inte hade kommit fram till i storforumet.

Hur skulle du sammanfatta dagen?

-Att få idéförslag från näringslivet samtidigt som myndighetsrepresentanterna erbjöd sin syn gav oss precis den lösning som vi eftersträvat. Hela idén bygger på att näringslivet blir en självklar del i de trygga försörjningskedjorna som i sin tur bidrar till ett starkare totalförsvar, och under dagen togs viktiga steg mot att hitta en lösning för detta. Nästa steg i processen blir att lägga ihop samtliga svar till en helhet för vår kommande rapport, avslutar Richard.

Dagen avslutades med ett efterlängtat utomhusmingel ombord på SNGs trevliga utbildningspråm i Frihamnen.


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-