Inlägg av: kristinaros

Rapport om den globala säkerhetsmarknaden

På 252 sidor samt 26 diagram och tabeller redovisar rapporten ”The Physical Security Business 2015 to 2020; Access Control, Intruder

Fortsatt stor oro för omvärldsutvecklingen

MSB:s undersökning ”Opinioner 2015” visar att oron för den politiska situationen i världen fortsätter att öka. Särskilt oron för terrorism

Med i fler? Lägre avgift!

Med start 2016 inleder SACS ett samarbete med SOFF och SME-D kring avgifter. Det innebär att du som medlem får

SACS på Mötesplats Samhällssäkerhet

Flyktingsituationen med den ökade belastningen på myndigheterna medförde att besöksantalet var betydligt lägre än tidigare år. Vi bedömer trots det