Rapport om den globala säkerhetsmarknaden

Nu lanserar Ar Media International den senaste Memoori-rapporten om den globala marknaden för passerkontroll, inbrottslarm och videoövervakning. Det totala värdet av världsproduktionen, räknat i fabrikspris anges till 27,2 miljarder dollar

På 252 sidor samt 26 diagram och tabeller redovisar rapporten ”The Physical Security Business 2015 to 2020; Access Control, Intruder Alarms & Video Surveillance” alla viktiga fakta och drar slutsatser, så att man kan förstå vad som formar framtiden för dessa sektorer på säkerhetsmarknaden.

Här framgår att världsmarknaden för säkerhetsprodukter inom passerkontroll, inbrottslarm och videoövervakning, trots ekonomisk turbulens de senaste åren, har haft en genomsnittlig tillväxt på 7,8 procent sedan 2010.

Rapporten från Memoori, som AR Media International nu släpper på marknaden, kan beställas direkt via  säkerhetsförlagets webbsida ( www.armedia.se )

– Det här är intressant information för de som arbetar inom leverantörsleden och är intresserade av marknaderna för passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm. Och framför allt är rapporten viktig för de som har investerat i säkerhetsföretag idag eller som står i begrepp att göra det. Vad ligger bakom tillväxttalen och hur ser framtiden ut? Hur har säkerhetsbolag som förvärvats värderats och vilka exit-multiplar har tillämpats. Vad driver på investeringarna i säkerhetsföretag? Rapporten svarar på många frågor, säger Lennart Alexandrie, vd för AR Media International, som just nu erbjuder sina svenska kunder rapporten till ett nedsatt pris.
– Istället för att betala normalpriset 999 dollar betalar våra svenska kunder 7 400 kronor.


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella