Inbjudan till seminarium om sanktioner avseende Iran

Fredagen den 11 mars ordnar ISP ett seminarium för exportörer som vill göra affärer med Iran. Seminariet kommer att fokusera på regelverket och förändringarna som började tillämpas den 16 januari 2016.

Efter seminariet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor direkt till experter från ISP.

Läs mer 


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella