Hands on laptop

Våren och hösten med SACS

Våren med SACS har som övriga världen fortsatt präglats av pandemin i väntan på vaccin och liksom i flera andra branscher har våra möten fått ske på distans. Likväl har vi hunnit med flera digitala möten men också, bland annat, arbetat med ett remissvar gällande MSBs vägledning Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig. Självklart har vi också börjat förbereda för en höst där vi, förhoppningsvis, kan ses fysiskt på en workshop i september och en efterlängtad höstkonferens i december.  

Möten och evenemang

Den 25 mars höll SACS ett öppet styrelsemöte där alla medlemmar var välkomna för att dela och ta del av vad det som händer i branschen. Under eftermiddagen som följde deltog även Tullverket med Michael Nelander, Beredskapschef, och Lars Kristoffersson, Senior rådgivare på Tullverkets ledningsstab, som var inbjudna för att presentera verksamheten och tala om aktuella frågor. Självklart diskuterade vi också frågor om Tullverkets roll i Totalförsvaret och teknikutvecklingen i området.

Vårmötet

Årets vårmöte gick av stapeln den 4 maj där vi sammanfattade året som gått. Dessutom fick Richard Kindroth, partner på medlemsföretaget SNG, fortsatt förtroende som styrelseordförande. Vi är också glada över att ha få välkomna en ny ledamot i styrelsen, Mikael Lexelius, C2Solutions.

Efter det formella vårmötet var även två av våra medlemmar, C2Solutions och T-kartor, inbjudna att presentera sina verksamheter. Möjlighet att dela och lära sig om varandra är viktigt för att skapa möjlighet till fler samarbeten och affärer inom föreningen.

Remissvaret

I början av juni skickade SACS in ett remissvar gällande MSBs vägledning Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig.

Övergripande ansåg vi att vägledningen, som handlar om hur ansvariga myndigheter bör planera för försörjningen av varor och tjänster vid höjd beredskap och krig, är en god ansats och håller hög kvalitet i enkelhet och tillgänglighet. Dock fanns det ett antal saker att påpeka på.

Hur ska företag bidra till stärkt totalförsvar?

Den 29 september startar vi hösten med att bjuda in till en workshop i frågan:

Hur kan vi skapa en naturlig och tydlig roll för företagen i det svenska totalförsvaret? Tillsammans kan vi skapa ömsesidigt utbyte och en stärkt robusthet.

Under dagen, som kommer hållas hos SNG i Stockholm kommer vi samla vi näringsliv, myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och övriga aktörer till en kreativ dag där vi tillsammans skall ta ett steg framåt för Sverige.

Höstkonferensen

För att avsluta året bjuder vi in till en höstkonferens den 15 december som liksom föregående år kommer vara öppen för alla att anmäla sig till.

Med denna summering vill vi passa på att tacka för allt engagemang och önska alla en riktigt trevlig sommar.


Nyheter


Fullt hus när SACS och SME-D bjöd in till gemensam träff på temat innovation!

Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på

SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi

Satsningar på 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten

Det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Rysslands fullskaliga och brutala krig i Ukraina visar på vikten av

Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget