Tangentbord med röd knapp

SACS digitala vårmöte med presentationer

Den 4 maj bjöd SACS in till ett digitalt vårmöte, bestående av ett medlemsmöte och ett årsmöte följt av uppskattade presentationer från två av våra medlemmar.

Årets vårmöte startade med ett medlemsmöte där ordförande Richard Kindroth presenterade vad SACS genomfört under 2020, ekonomin från serviceverksamheten och en ekonomisk prognos för 2021. Sedan följde ett årsmöte för föreningen där bland annat årsredovisningen gicks igenom.

En mycket viktig punkt under årsmötet var val av styrelse och valberedning. Richard Kindroth, partner på medlemsföretaget SNG, valdes för ännu ett år som styrelseordförande. Vi är glada över att få välkomna en ny ledamot i styrelsen, Mikael Lexelius, C2Solutions.

SACS styrelse består därför nu av:

  • Richard Kindroth, SNG, ordförande
  • Stefan Oscarsson, AFRY
  • Gustaf-Wilhelm Hellstedt
  • Peter Pennsäter, T2 Data
  • Mikael Lexelius, C2Solutions

Efter det formella vårmötet var två av våra medlemmar inbjudna att presentera sina verksamheter. Mikael Lexelius, Head Of Business Operations presenterade C2Solutions. C2Solutions som grundades 2001, är ett mindre bolag inriktat på informationshantering såsom informationssäkerhet, oberoende granskning och säker systemdesign. I samband med att de blev medlemmar fick SACS branschansvariga Gabriel Modéus en pratstund med dem.

Christier Pihl, VD för T-kartor berättade om T-kartors internationella verksamhet där de bland annat är aktiva i USA. T-kartor har i över 30 år har arbetat med kartografi, GIS och programmering. Läs vår tidigare intervju med Christer här där han berättar närmare om deras verksamheter.

Presentationerna ledde till flera intressanta diskussioner och liksom alltid vill vi tacka våra medlemmar för aktivt deltagande på vårmötet!


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella