Gamla stan

Hur ska företag bidra till stärkt totalförsvar?

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, bjuder den 29 september in till en workshop om frågan:

Hur kan vi skapa en naturlig och tydlig roll för företagen i det svenska totalförsvaret? 

Under året har SACS, i dialog med myndigheter, företag och organisationer, utformat en idé på hur näringslivet skall finna sin naturliga roll i händelse av nya kriser eller i krig. Denna idé vill vi lyfta med Dig. Vi önskar vrida och vända på idén, försöka slå hål på den eller få den att lyfta.

Under dagen samlas näringsliv, myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och övriga aktörer till en kreativ dag där vi tillsammans förhoppningsvis skall ta ett steg framåt för Sverige. Vi behöver din hjälp och input för att få ett så bra resultat som möjligt.

Målet med dagen är att få ett underlag som skall resultera i en SACS-rapport angående näringslivets roll i totalförsvaret.

Corona & restriktioner

Vi kommer noga följa rådande rekommendationer och läge. Vi är därför redo att anpassa antalet deltagare och upplägget efter läget.

Praktisk information

När: Onsdag den 29 september,10:00-16:00 (anmälan senast 13 september)
Var: SNG, Södra Kajen 10,  Stockholm Training Port 203, Stockholm
Parkering hittar ni närmast vid ICA-kvantum, gå sedan längs med kajen och ombord på STP 203.

Anmäl dig i direkt – begränsat antal platser För att skapa en säker miljö anpassad kring regler och förhållningssätt kopplat till Covid-19 samt övrig verksamhet ombord, så har vi begränsat antalet platser på mötet. Anmäl dig därför så snart som möjligt!

Vid utebliven närvaro utan avbokning senast tre dagar innan debiteras 300 kr. Självklart debiteras dock ingen avbokningsavgift vid minsta symptom på sjukdom.

Är du intresserad av att delta? Kontakta sacs@tebab.com