Speciellt år

2020, ett alldeles speciellt år

År 2020 har varit ett alldeles speciellt år för alla branscher men kanske i synnerhet för vår då Covid-19 har prövat Sveriges beredskap med stora påfrestningar. Bland annat har desinformation varit en konsekvens av pandemin och hela vår samhällssäkerhet har testats. Innan vi avslutar året vill vi nu ta chansen att summera året som trots allt inneburit flera roliga möten och engagemang!

Möten

I januari inleddes året med ett besök, i samband med medlems- och styrelsemöte, på Westermo i Västerås. Där fick vi en rundvandring och höra om deras spännande arbete och produkter. Den 12 maj var det sen dags för ett digitalt vårmöte där Heléne Bittmann lämnade posten som ordförande efter ett hängivet engagemang i föreningen. Till ny ordförande valde föreningen Richard Kindroth.

Den 15 oktober samlade vi våra medlemmar hos medlemmen SNG i Frihamnen i Stockholm för ett öppet medlems- och styrelsemöte. Efter styrelsemötet presenterade SNG sin verksamhet för att sedan ge medlemmarna en rundvandring på Stockholm Training Port 203, deras helt nybyggda bas och utbildningsplattform.

Tänk säkert

SACS har liksom tidigare år i oktober varit samarbetspartner i kampanjen ”Tänk säkert” där fokus för i år låg på att uppmärksamma allmänheten på att skydda sin värdefulla information från nätfiske eller så kallad ”phishing” på nätet. Inom kampanjen lanserade MSB bland annat ett antal webbinarier med Svante Werger, särskild rådgivare på MSB, som moderator.

En konferens öppen för alla

Den 1 december höll SACS sitt höstmöte och den årliga konferensen. Denna gång var den öppen för alla intresserade och bjöd på talare från industrin och myndigheter som gav deras reflektioner mitt under den pågående krisen. Inbjudna var Anette Richardson, Folkhälsomyndigheten, Svante Werger, MSB, Erik Magnusson, Socialstyrelsen, Pär Svärdson, Apotea och Anna-Lena Strömsten, Scania.

Innovationsnod för cybersäkerhet

Eva Fogelström, Ericsson. Bild från lanseringen: youtu.be/vXOzBGkXUcA

Den 4 december invigdes Innovationsnoden för cybersäkerhet där SACS är med som en del av referensgruppen tillsammans med andra organisationer, företag och högskolor.

Debatt

I april debatterade SACS med en debattartikel i Altinget om utmaningarna vi såg i början av coronakrisen samt vad vi behöver lära oss från den.

Med denna summering vill vi passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Vi ser fram emot att snart kunna träffa er alla igen.


Nyheter


Totalförsvaret – Säkert och tydligt?

Efter en kort inledning från Gabriel Modéus, Branschansvarig, SACS, välkomnade vi Åke Holmgren, avdelningschef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer (CS),

Civila företags roll i det svenska totalförsvaret

Sedan ett par år tillbaka har SACS arbetat med att identifiera sätt som Sverige kan uppmuntra och möjliggöra för företag

SACS – Säkerhetspolitiska frågor i fokus under 15 år

I år är det 15 år sedan branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, bildades. Uppdraget har varit tydligt från start – att

Hands working on laptop

Våren och hösten med SACS

Möten och evenemang Den 25 mars höll SACS ett öppet styrelsemöte där alla medlemmar var välkomna för att dela och