Taggade inlägg: Samhällssäkerhet

Seminarium med Tullverket

Eftermiddagen inleddes med ett öppet styrelsemöte där medlemmar var välkomna att delta för att påverka föreningens verksamhet. Bland frågorna på

2019, vad hände?

Som vanligt har mycket fokus under året varit på att skapa nätverk för att stötta affärer mellan medlemmar och med