Taggade inlägg: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Krisberedskapsveckan

Under kampanjveckan skickas broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ut till alla hushåll i Sverige på uppdrag av regeringen. Broschyren