Stadgar

Här kan du läsa föreningens stadgar.

Senaste revideringen av stadgarna fastställdes vid höstmötet 2018-11-14.