Stadgar

Här kan du läsa föreningens stadgar.

Vid årsmötet den 12 april 2018 fattades ett första av två beslut om revidering av stadgarna. Att andra, fastställande, beslut föreslås tas på ett extra föreningsmöte i samband med höstmötet 2018. Stadgarna med den föreslagna revideringen finns tillgängliga här.