Sökresultat

145 resultat vid sökning efter .

Hem

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet   Hos oss är de företag som levererar produkter och tjänster inom samhällssäkerhet i Sverige medlemmar.

Uppförandekod

Teknikföretagen har därför i samråd med TEBAB utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar TEBAB och alla branschföreningar anknutna till TEBAB.

Om SACS

Sedan 2006 har den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet arbetat med att stötta medlemsföretagens intressen för att förbättra affärsrelationerna mellan offentlig sektor