Totalförsvarets inverkan på samhällssäkerheten

I onsdags var det dags för SACS höstkonferens 2019, i år på tema Totalförsvarets inverkan på samhällssäkerheten – Svenska företags roll i Totalförsvaret.

Till dagen med ett 50-tal anmälda deltagare hade vi bjudit in representanter från olika delar av samhället för att ge sin syn på svenska företags roll i Totalförsvaret. Som vanligt på SACS möten och konferenser var även en viktig del att bjuda in till samtal och diskussion, både under frågestunder och i pauserna. På förmiddagen hölls även SACS höstmöte där föreningen bland annat satte verksamhetsplan och budget för 2020.

Dan Eliasson presenterar för SACS

Dan Eliasson deltog på SACS höstkonferens

Efter att SACS ordförande Heléne Bittmann öppnat dagen tog Dan Eliasson, generaldirektör på MSB, vid som första talare. I sin presentation berättade han om sina tankar kring vad som behövs för att bygga upp ett starkt totalförsvar där myndigheter och företag kan samverka på ett bra sätt.

Efter Dan Eliasson fick vi från Mats Idberg höra om hur PTS arbetar för att säkra kommunikationerna och om resultaten från utredningen av näringslivets roll i Totalförsvaret av utredare Elisabeth Nilsson. Vi fick även lyssna på Anders Brännström som pratade om planering för (att undvika) nästa krig och avslutningsvis gav Karl Lallerstedt som är ansvarig för säkerhetspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv deras syn på näringslivets roll i totalförsvaret.

Elisabeth Nilsson presenterar utredningen om Näringslivets roll i totalförsvaret

Elisabeth Nilsson presenterade utredningen om Näringslivets roll i totalförsvaret.

Dagen avrundades med mingel för dem som ville där diskussionerna fortsatte. Nästa öppna konferens planeras till den 12 maj, varmt välkommen då.


Nyheter


SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi

Satsningar på 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten

Det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Rysslands fullskaliga och brutala krig i Ukraina visar på vikten av

Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjöd in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift