Konferens med val av ny ordförande och styrelse

När den svenska branschorganisationen för Samhällssäkerhet, Swedish Association of Civil Security - SACS, i förra veckan höll årsmöte valdes en ny styrelse och ordförande. På eftermiddagen arrangerades sedan konferensen om ”Kan vi få ett robust samhälle i cyberhotens tid?”.

Ulf Dahlberg lämnar över till SACS nya ordförande Heléne Bittmann.

Efter flera år som ordförande valde Ulf Dahlberg att inte ställa upp för omval. Till ny ordförande valde föreningen Heléne Bittmann som är VP Head of Sales  på medlemsföretaget Advenica. Heléne har mångårig erfarenhet som officer inom Flygvapnet och har även varit Sales Director och Country Manager på Saab.

”Att samhällssäkerheten fått nytt fokus de senaste åren bl.a. genom att frågan om ett starkt Totalförsvar åter väckts är glädjande. Vi har mycket arbete framför oss där SACS medlemsföretag kan bidra till denna satsning med sina unika lösningar och breda kompetens; något som föreningen haft som målsättning sedan grundandet. Jag ser nu fram emot att tillsammans med SACS medlemmar fortsätta arbeta för en stark och konkurrenskraftig bransch.” säger Heléne Bittmann, nyvald ordförande i SACS.

Till SACS styrelse valdes:

  • Heléne Bittmann, Advenica – nyvald ordförande
  • Erik Heilborn, ÅF – omvald
  • Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Serstech
  • Richard Kindroth, Svenska Navigationsgruppen
  • Peter Pennsäter, T2 Data

Konferens om Kan vi få ett robust samhälle i cyberhotens tid?

Efter en lunch för medlemmar och inbjudna talare fortsatte dagen med en konferens om cybersäkerhet och hur samhället ska kunna möta hoten.

Först ut fick vi höra Svante Werger, särskild rådgivare, MSB som under titeln ”För ett säkrare samhälle i cyberhotens tid” talade om MSBs arbete för att säkra och stötta samhället. Han lyfte även utmaningarna med att digitaliseringen gått snabbare än informations- och cybersäkerheten och vikten av att vi nu arbetar för att komma ikapp och bryta det ökande glappet samt berättade om vilket stöd som finns från MSB.

Efter Svante höll Patrik Ahlgren, sektionschef för cyberförsvar i Försvarsmaktens ledningsstab en presentation om ”Vad är cyberförsvar och vilken roll har Försvarsmakten?”. I sin presentation lyfte han bland annat hur samhället förändrats och om Försvarsmaktens roll i en ny tid, om samarbeten som sker mellan myndigheter och om hur man arbetar för att säkra kompetensförsörjningen genom de kommande så kallade cybersoldaterna.

Efter en paus för nätverkande och diskussioner fortsatte eftermiddagen med att Martin Waern, Ansvarig för säkerhetsskyddfrågor, SRS, Scandinavian Risk Solutions och tidigare utredningssekreterare i Utredningen om säkerhetsskyddslagen (SOU 2015:25) diskuterade ”Cybersäkerhet och säkerhetsskydd – två förenliga begrepp?” där han bland annat problematiserade kring begreppet ”cybersäkerhet”, vad betyder det egentligen? Här finns många olika förklaringar. Han berättade även om arbetet med att ta fram den nya säkerhetsskyddslagstiftningen.

Därefter gick vi in på temat ”Systemsyn och processer för säkrare cybersystem” där Gustav Sandberg, sektionschef cybersäkerhet, ÅF tog sin utgångspunkt i hur den ökande komplexiteten skapar nya hot. Han lyfte bland annat hur detta kräver nya typer av ramverk för att bygga robusta komplexa system.

Tillsist avslutade Patrik Fältström, Teknik- och Säkerhetsskyddschef, Netnod eftermiddagens presentationer med en presentation om ”Hur säker är vår grundläggande infrastruktur?”. Här diskuterade han bland annat behoven av att göra system mer motståndskraftiga till exempel genom fler mötesplatser för kommunikation, öka koordineringen mellan myndigheter och säkerställ det kontinuerliga säkerhetsarbetet.

Efter en avslutande diskussion följde en middag dit alla deltagare var inbjudna för fortsatta diskussioner.

Vi vill även passa på att tacka vår de fyra medlemmar, Advenica, Ericsson, C2Solutions och T2 Data, som genom att sponsra dagen lite extra möjliggjorde att vi bland annat kunde bjuda på middag. Dessutom vill vi rikta ett extra tack till arbetsgruppen som satt ihop dagen.


Nyheter


SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi

Satsningar på 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten

Det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Rysslands fullskaliga och brutala krig i Ukraina visar på vikten av

Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjöd in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift