Näringslivets roll i Totalförsvaret

Förra veckan arrangerade SACS en omtyckt konferens om Näringslivets roll i Totalförsvaret och om samverkan mellan näringsliv och myndigheter.

Dagen inleddes av SACS ordförande Ulf Dahlberg som lyfte vikten av att utnyttja de förmågor som finns i näringslivet och att bygga kompetens redan nu. Vi kan inte vänta tills krisen inträffar utan behöver börja samverka nu.

Dagens första talare var Camilla Asp som är avdelningschef på avdelningen för utveckling av samhällsskydd på MSB. Camilla talade kring att man nu arbetar utifrån beslutet om att stärka upp försvaret och där det civila försvaret, alltså samhällets förmåga att möta kris och krig är en viktig del. Vi behöver bygga ett samhälle som är robust och motståndskraftigt. Camilla berättade bland annat om vilka områden man har som prioriterade och vad man ska ha uppnått till 2020. I sin presentation tog Camilla även upp den gemensamma Totalförsvarsövning TFÖ 2020 som har som mål att testa systemet och se var vi hamnat och vad vi har kvar att göra.

Efter Camilla tog Rolf Lindberg, Operations Director Service and SOC, på Stanley Security över och gav en bild av hur de som säkerhetsföretag kan vara en del av Totalförsvaret. Rolf lyfte bland annat upp hur deras larmcentraler skulle kunna kopplas upp för att hantera vissa uppgifter vid kriser, så som att lämna information på 114 14, så att polis och räddningstjänst kan avlastas. Detta kräver dock planering och att vi börjar titta på det nu. Det går inte att genomföra detta i sista sekund.

Efter fika och nätverkande tog överste Mats Klintäng som är ställföreträdande chef för Totalförsvarsavdelningen vid Högkvarteret på Försvarsmakten över. Mats gav en inblick i mycket av det som är på gång i vår omvärld och vad vi måste tänka på. Han fortsatte sedan med att ge en bild av vad som hänt i de utredningar som tillsatts och det arbete som pågår för att stärka totalförsvaret.

Därefter fick vi höra Ove Alm som är nätchef på Telia Sverige som började med att blicka tillbaka till när han började på Televerket. Då hade man både hade krigsplacerad personal och var beredd med förråd av vapen och spadar. Man var beredd på att hålla igång nätet i kris och krig, för inget av de områden som prioriteras idag fungerar utan tjänster för information och kommunikation samt energiförsörjning. Ove gav exempel på hur de idag ändå kan hantera många kriser genom att titta på de stora skogsbränderna i somras där de körde ut mobila basstationer till områdena för att stötta räddningstjänst med att säkra att kommunikationen fungerade.

Sen fick vi höra Jan-Eric Nilsson som tidigare varit koncernchef för Gotlandsbolaget. Han talade kring vikten av Gotland för luftrummet över Östersjön och de utmaningar som finns kring att säkra försörjningen på Gotland. Jan-Eric betonade vikten av att ta med näringslivet från början i diskussionerna om totalförsvaret, så att man inte arbetar på och sen börjar diskutera med näringslivet, för det är här stora delar av resurserna finns idag. Han berättade även hur delar av det gotländska näringslivet själva börjat bygga upp beredskap för kriser.

Dagens sista talare var Christina Wilén som är sekreterare för utredningen om Näringslivets roll i totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel. Christina berättade om direktiven som kom i juni 2018 och består av två delar; en om näringslivets roll och en om försvarets försörjningstrygghet. Utredningen som består av 32 sakkunniga/experter ska vara klar och leverera senast den 1 dec 2019.

Avslutningsvis hölls en intressant diskussion mellan publik och dagens talare. Därefter bjöds alla deltagare in att stanna på mingel och middag för att fortsätta diskussionerna och bygga nätverk.

Vi vill avsluta med att tacka alla talare, deltagare och inte minst våra sponsorer som möjliggjorde dagen:


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella