CSEC stöttar MSB i projekt för säkrare IT-system

Idag finns ett stort behov av att kunna tillhandahålla säkra och moderna IT-lösningar snabbt och effektivt inom svensk offentlig förvaltning. Men det finns en brist på tekniskt stöd för att hantera skyddsvärd eller sekretessbelagd information, som inte rör rikets säkerhet. Nu ska Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, i samarbete med Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet, CSEC, vid Försvarets materielverk, FMV, utvärdera hur ett sådant stöd skulle kunna tas fram och etableras.

Projektet leds av MSB med stöd av CSEC som bidrar med nödvändig expertkunskap. Tanken är att MSB i framtiden ska kunna tillhandahålla en samling dokument med instruktioner om uppsättning, konfiguration och drift av IT-lösningar baserade på genomarbetade säkerhetsarkitekturer. Detta ska kompletteras med en lista över certifierade och godkända kommersiella it-produkter och en lista med godkända integratörer. Målet är att detta samlade stöd i framtiden ska hjälpa svenska myndigheter att köpa in och implementera säkrare system för sin informationshantering.

– De IT-produkter som används i projektet måste uppfylla detaljerade krav på säkerhet och tillförlitlighet. Den internationella standarden ISO/IEC 15408 ”Common Criteria” används därför i MSB:s projekt både för att formulera kraven och certifiera att dessa krav är uppfyllda. Avsikten är att MSB i framtiden ska kunna erbjuda väl genomtänkta säkerhetsarkitekturer baserade på certifierade kommersiella IT-säkerhetsprodukter. Därmed ska en hög säkerhetsnivå kunna nås av fler myndigheter till en överkomlig kostnad i framtiden, säger Dag Ströman, verksamhetschef för CSEC.

Läs mer om projektet:

https://www.informationssakerhet.se/nyheter/pilotprojekt-utvarderar-ny-teknisk-modell-for-sakrare-lagring-och-overforing-av-information-hos-myndigheter/

Nyheten kan även läsas på FMV:s hemsida här.


Nyheter


Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen

Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med