CSEC stöttar MSB i projekt för säkrare IT-system

Idag finns ett stort behov av att kunna tillhandahålla säkra och moderna IT-lösningar snabbt och effektivt inom svensk offentlig förvaltning. Men det finns en brist på tekniskt stöd för att hantera skyddsvärd eller sekretessbelagd information, som inte rör rikets säkerhet. Nu ska Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, i samarbete med Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet, CSEC, vid Försvarets materielverk, FMV, utvärdera hur ett sådant stöd skulle kunna tas fram och etableras.

Projektet leds av MSB med stöd av CSEC som bidrar med nödvändig expertkunskap. Tanken är att MSB i framtiden ska kunna tillhandahålla en samling dokument med instruktioner om uppsättning, konfiguration och drift av IT-lösningar baserade på genomarbetade säkerhetsarkitekturer. Detta ska kompletteras med en lista över certifierade och godkända kommersiella it-produkter och en lista med godkända integratörer. Målet är att detta samlade stöd i framtiden ska hjälpa svenska myndigheter att köpa in och implementera säkrare system för sin informationshantering.

– De IT-produkter som används i projektet måste uppfylla detaljerade krav på säkerhet och tillförlitlighet. Den internationella standarden ISO/IEC 15408 “Common Criteria” används därför i MSB:s projekt både för att formulera kraven och certifiera att dessa krav är uppfyllda. Avsikten är att MSB i framtiden ska kunna erbjuda väl genomtänkta säkerhetsarkitekturer baserade på certifierade kommersiella IT-säkerhetsprodukter. Därmed ska en hög säkerhetsnivå kunna nås av fler myndigheter till en överkomlig kostnad i framtiden, säger Dag Ströman, verksamhetschef för CSEC.

Läs mer om projektet:

https://www.informationssakerhet.se/nyheter/pilotprojekt-utvarderar-ny-teknisk-modell-for-sakrare-lagring-och-overforing-av-information-hos-myndigheter/

Nyheten kan även läsas på FMV:s hemsida här.


Nyheter


Vårmöte i SACS med ny styrelse

Till ny ordförande till SACS valde föreningen Richard Kindroth som är partner på medlemsföretaget SNG. Richard har mångårig erfarenhet av

Debatt: Sverige bör bygga upp en egen förmåga

I debattartikeln tar vi upp frågor som att vi inte på riktigt kommit igång med uppbyggnaden av Totalförsvaret igen, utan

2019, vad hände?

Som vanligt har mycket fokus under året varit på att skapa nätverk för att stötta affärer mellan medlemmar och med

Totalförsvarets inverkan på samhällssäkerheten

Till dagen med ett 50-tal anmälda deltagare hade vi bjudit in representanter från olika delar av samhället för att ge