Ulf Dahlberg: Dags att börja samverka

Med många samhällsfunktioner i privat regi kommer morgondagens civila försvar kräva en hög grad av privat offentlig samverkan – Det är hög tid att börja samverka nu för att säkerställa att resurserna finns när dom behövs.

Planeringen för upprustning av det civila försvaret pågår som bäst och den inledande yrvakenheten har börjat ersättas av en insikt om vad som saknas.  Det finns en bred samstämmighet i att förutsättningarna för morgondagens civila försvar inte ser ut som tidigare. En stor skillnad är privatiseringen av samhällsfunktioner och globaliseringen av marknad och försörjningskedjor. Tidigare småskalighet och naturlig samhörighet mellan lokala näringslivet och samhället har ersatts av globala strukturer och internationella samarbeten som gett kostnadseffektiva lösningar men samtidigt ökat beroende och sårbarhet.

Säkerställ kompetensen
Det första man tänker på när det gäller det civila försvaret är ofta försörjning av mat, vatten, el, sjukvård mm. Kanske inte lika uppenbart är hur vi ser till att en alltmer digitaliserad infrastruktur verkligen fungerar. Det är därför minst lika angeläget att upprustningen av det civila försvaret även säkerställer att det finns kompetens och resurser inom IKT och säkerhetsområdet. Även om vi nu inte skall skapa ett likadant civilt försvar som vi hade tidigare tror jag det vore värdefullt om vi kunde åstadkomma en bred samhällelig förankring, det är ju ändå för oss själva som vi har krisberedskap och totalförsvar. Det finns ett djupt engagemang hos frivilligorganisationerna som bör utnyttjas.

Gäller att hitta win-win situation
Genom 72-timmars-överlevnads-kampanjen kanske insikten växer fram även hos den breda allmänheten. Hur gör vi då med företagen? Dom överlever ju inte enbart av att vara engagerade samhällsmedborgare. Här gäller det att hitta en win-win situation där satsningar och engagemang från företagens sida betalar sig. Om det sen är genom ökat socialt anseende, nya beställningar eller nöjdare medarbetare ser olika ut för olika företag. Oavsett vilket är det extremt viktigt att myndigheterna utnyttjar de upphandlingar som görs för att härigenom på ett medvetet sätt upprätthålla och utveckla näringslivets förmågor inom de områden som bedöms viktiga för samhällets krisberedskap och totalförsvar. För detta behövs en nationell säkerhetsstrategi som, likt den engelska, slår fast behovet av en stark industri samt att upphandlingsmyndighetens strategier och riktlinjer utformas så att det börjar hända.

Börja samverka idag
Om vi ska vara ett land som konkurrerar med kompetens och detta ska bidra till totalförsvaret måste vi sluta vara naiva och inse nödvändigheten av att börja samverka redan idag. Sommarn står för dörren, vi drar snart till sommarstället på norra Öland och jag kan inte låta bli att se parallellen med den lokala ICA butiken i Byxelkrok. Visst, dom är något dyrare än stormarknaden hemmavid, men jag väljer ändå att handla där för att den skall finnas kvar när jag har slut på kaffe och verkligen behöver den.

Ulf Dahlberg
Ordförande SACS

Artikeln där Ulf Dahlberg intervjuas är hämtad från Risk Management – Fokus Samhällssäkerhet som gavs ut som bilaga med Dagens Industri 21 juni 2017. Finns också att läsas på Företagsverksamhet:s hemsida.


Nyheter


Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen

Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med