Ulf Dahlberg: Dags att börja samverka

Med många samhällsfunktioner i privat regi kommer morgondagens civila försvar kräva en hög grad av privat offentlig samverkan – Det är hög tid att börja samverka nu för att säkerställa att resurserna finns när dom behövs.

Planeringen för upprustning av det civila försvaret pågår som bäst och den inledande yrvakenheten har börjat ersättas av en insikt om vad som saknas.  Det finns en bred samstämmighet i att förutsättningarna för morgondagens civila försvar inte ser ut som tidigare. En stor skillnad är privatiseringen av samhällsfunktioner och globaliseringen av marknad och försörjningskedjor. Tidigare småskalighet och naturlig samhörighet mellan lokala näringslivet och samhället har ersatts av globala strukturer och internationella samarbeten som gett kostnadseffektiva lösningar men samtidigt ökat beroende och sårbarhet.

Säkerställ kompetensen
Det första man tänker på när det gäller det civila försvaret är ofta försörjning av mat, vatten, el, sjukvård mm. Kanske inte lika uppenbart är hur vi ser till att en alltmer digitaliserad infrastruktur verkligen fungerar. Det är därför minst lika angeläget att upprustningen av det civila försvaret även säkerställer att det finns kompetens och resurser inom IKT och säkerhetsområdet. Även om vi nu inte skall skapa ett likadant civilt försvar som vi hade tidigare tror jag det vore värdefullt om vi kunde åstadkomma en bred samhällelig förankring, det är ju ändå för oss själva som vi har krisberedskap och totalförsvar. Det finns ett djupt engagemang hos frivilligorganisationerna som bör utnyttjas.

Gäller att hitta win-win situation
Genom 72-timmars-överlevnads-kampanjen kanske insikten växer fram även hos den breda allmänheten. Hur gör vi då med företagen? Dom överlever ju inte enbart av att vara engagerade samhällsmedborgare. Här gäller det att hitta en win-win situation där satsningar och engagemang från företagens sida betalar sig. Om det sen är genom ökat socialt anseende, nya beställningar eller nöjdare medarbetare ser olika ut för olika företag. Oavsett vilket är det extremt viktigt att myndigheterna utnyttjar de upphandlingar som görs för att härigenom på ett medvetet sätt upprätthålla och utveckla näringslivets förmågor inom de områden som bedöms viktiga för samhällets krisberedskap och totalförsvar. För detta behövs en nationell säkerhetsstrategi som, likt den engelska, slår fast behovet av en stark industri samt att upphandlingsmyndighetens strategier och riktlinjer utformas så att det börjar hända.

Börja samverka idag
Om vi ska vara ett land som konkurrerar med kompetens och detta ska bidra till totalförsvaret måste vi sluta vara naiva och inse nödvändigheten av att börja samverka redan idag. Sommarn står för dörren, vi drar snart till sommarstället på norra Öland och jag kan inte låta bli att se parallellen med den lokala ICA butiken i Byxelkrok. Visst, dom är något dyrare än stormarknaden hemmavid, men jag väljer ändå att handla där för att den skall finnas kvar när jag har slut på kaffe och verkligen behöver den.

Ulf Dahlberg
Ordförande SACS

Artikeln där Ulf Dahlberg intervjuas är hämtad från Risk Management – Fokus Samhällssäkerhet som gavs ut som bilaga med Dagens Industri 21 juni 2017. Finns också att läsas på Företagsverksamhet:s hemsida.


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella