Tre nya ledamöter i SACS:s styrelse

I samband med Swedish Association of Civil Securitys (SACS) årsmöte den 9 maj 2017 valdes (från vänster i bilden ovan) Lennart Waldenström, ÅF Technology, Mikael Grape, 4C Strategies och Nicklas Spångberg, Ericsson in i SACS styrelse.

Ulf Dahlberg, SACS Ordförande:
”Jag vill hälsa våra tre nya ledamöter varmt välkomna till SACS styrelse. De har en lång och gedigen erfarenhet och representerar viktiga aktörer i branschen. Jag ser fram emot att den nya styrelsen kommer att kunna stärka SACS´ position och därigenom erbjuda ännu större affärsnytta för medlemsföretagen.

Jag vill också passa på att tacka avgående styrelseledamöter för ett engagerat och förtjänstfullt arbete i styrelsen.”

Läs mer om vilka som ingår i SACS styrelse här.


Nyheter


Tangentbord med röd knapp

SACS digitala vårmöte med presentationer

Årets vårmöte startade med ett medlemsmöte där ordförande Richard Kindroth presenterade vad SACS genomfört under 2020, ekonomin från serviceverksamheten och

Seminarium med Tullverket

Eftermiddagen inleddes med ett öppet styrelsemöte där medlemmar var välkomna att delta för att påverka föreningens verksamhet. Bland frågorna på

Speciellt år

2020, ett alldeles speciellt år

Möten I januari inleddes året med ett besök, i samband med medlems- och styrelsemöte, på Westermo i Västerås. Där fick

Invigningen av innovationsnoden för cybersäkerhet

Inledde gjorde Martin Bergling, koordinator för arbetet som gav en övergripande bild av vad noden innebär och arbetet som det