Tre nya ledamöter i SACS:s styrelse

I samband med Swedish Association of Civil Securitys (SACS) årsmöte den 9 maj 2017 valdes (från vänster i bilden ovan) Lennart Waldenström, ÅF Technology, Mikael Grape, 4C Strategies och Nicklas Spångberg, Ericsson in i SACS styrelse.

Ulf Dahlberg, SACS Ordförande:
”Jag vill hälsa våra tre nya ledamöter varmt välkomna till SACS styrelse. De har en lång och gedigen erfarenhet och representerar viktiga aktörer i branschen. Jag ser fram emot att den nya styrelsen kommer att kunna stärka SACS´ position och därigenom erbjuda ännu större affärsnytta för medlemsföretagen.

Jag vill också passa på att tacka avgående styrelseledamöter för ett engagerat och förtjänstfullt arbete i styrelsen.”

Läs mer om vilka som ingår i SACS styrelse här.


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-