Tre nya ledamöter i SACS:s styrelse

I samband med Swedish Association of Civil Securitys (SACS) årsmöte den 9 maj 2017 valdes (från vänster i bilden ovan) Lennart Waldenström, ÅF Technology, Mikael Grape, 4C Strategies och Nicklas Spångberg, Ericsson in i SACS styrelse.

Ulf Dahlberg, SACS Ordförande:
”Jag vill hälsa våra tre nya ledamöter varmt välkomna till SACS styrelse. De har en lång och gedigen erfarenhet och representerar viktiga aktörer i branschen. Jag ser fram emot att den nya styrelsen kommer att kunna stärka SACS´ position och därigenom erbjuda ännu större affärsnytta för medlemsföretagen.

Jag vill också passa på att tacka avgående styrelseledamöter för ett engagerat och förtjänstfullt arbete i styrelsen.”

Läs mer om vilka som ingår i SACS styrelse här.


Nyheter


Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen

Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med