Tre nya ledamöter i SACS:s styrelse

I samband med Swedish Association of Civil Securitys (SACS) årsmöte den 9 maj 2017 valdes (från vänster i bilden ovan) Lennart Waldenström, ÅF Technology, Mikael Grape, 4C Strategies och Nicklas Spångberg, Ericsson in i SACS styrelse.

Ulf Dahlberg, SACS Ordförande:
”Jag vill hälsa våra tre nya ledamöter varmt välkomna till SACS styrelse. De har en lång och gedigen erfarenhet och representerar viktiga aktörer i branschen. Jag ser fram emot att den nya styrelsen kommer att kunna stärka SACS´ position och därigenom erbjuda ännu större affärsnytta för medlemsföretagen.

Jag vill också passa på att tacka avgående styrelseledamöter för ett engagerat och förtjänstfullt arbete i styrelsen.”

Läs mer om vilka som ingår i SACS styrelse här.


Nyheter


SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi

Satsningar på 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten

Det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Rysslands fullskaliga och brutala krig i Ukraina visar på vikten av

Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjöd in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift