Advenica vinner order från en ny kund inom kritisk infrastruktur

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har vunnit en order från ett globalt företag aktivt inom flygindustrin. Kunden har valt att använda Advenicas datadiod, SecuriCDS DD1000i och ordervärdet är på 166 500 SEK. Ordern kommer att levereras under första kvartalet 2017.

Advenicas datadioder är de enda svenska cybersäkerhetsprodukterna som säkerhetsklassats upp till nivå HEMLIG/TOP SECRET av flera länders kontrollinstitutioner. Bolaget ligger härmed ännu en gång i framkant med innovativa cybersäkerhetslösningar som säkerställer integriteten och konfidentialiteten.

Advenicas informationssäkerhetslösningar finner allt fler tillämpningssätt och möjligheten att använda Advenicas spjutspetsteknologi och tjänster blir allt viktigare inom många olika slags marknader. Detta eftersom behovet av svensktillverkade lösningar, tillverkade med strikt kontroll från utveckling till leverans, ständigt ökar i dagens cybersäkerhetsvärld.

”Det är oerhört tillfredställande att ett så stort och betydande bolag har valt våra lösningar. Detta är ett betydande kliv in i ett nytt marknadsområde”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica AB.

Advenicas datadiod är en robust lösning för säker informationsöverföring som garanterar enkelriktad datatrafik och därmed hindrar känslig information från att färdas i motsatt riktning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl.16.20.

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Läs även nyheten här.


Nyheter


Vårmöte i SACS med ny styrelse

Till ny ordförande till SACS valde föreningen Richard Kindroth som är partner på medlemsföretaget SNG. Richard har mångårig erfarenhet av

Debatt: Sverige bör bygga upp en egen förmåga

I debattartikeln tar vi upp frågor som att vi inte på riktigt kommit igång med uppbyggnaden av Totalförsvaret igen, utan

2019, vad hände?

Som vanligt har mycket fokus under året varit på att skapa nätverk för att stötta affärer mellan medlemmar och med

Totalförsvarets inverkan på samhällssäkerheten

Till dagen med ett 50-tal anmälda deltagare hade vi bjudit in representanter från olika delar av samhället för att ge