Advenica vinner order från en ny kund inom kritisk infrastruktur

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har vunnit en order från ett globalt företag aktivt inom flygindustrin. Kunden har valt att använda Advenicas datadiod, SecuriCDS DD1000i och ordervärdet är på 166 500 SEK. Ordern kommer att levereras under första kvartalet 2017.

Advenicas datadioder är de enda svenska cybersäkerhetsprodukterna som säkerhetsklassats upp till nivå HEMLIG/TOP SECRET av flera länders kontrollinstitutioner. Bolaget ligger härmed ännu en gång i framkant med innovativa cybersäkerhetslösningar som säkerställer integriteten och konfidentialiteten.

Advenicas informationssäkerhetslösningar finner allt fler tillämpningssätt och möjligheten att använda Advenicas spjutspetsteknologi och tjänster blir allt viktigare inom många olika slags marknader. Detta eftersom behovet av svensktillverkade lösningar, tillverkade med strikt kontroll från utveckling till leverans, ständigt ökar i dagens cybersäkerhetsvärld.

”Det är oerhört tillfredställande att ett så stort och betydande bolag har valt våra lösningar. Detta är ett betydande kliv in i ett nytt marknadsområde”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica AB.

Advenicas datadiod är en robust lösning för säker informationsöverföring som garanterar enkelriktad datatrafik och därmed hindrar känslig information från att färdas i motsatt riktning.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl.16.20.

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Läs även nyheten här.


Nyheter


SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi

Satsningar på 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten

Det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Rysslands fullskaliga och brutala krig i Ukraina visar på vikten av

Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjöd in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift