Medlemsmöte på ÅF

Den 2 februari höll SACS medlemsmöte på ÅF i Solna.

Förutom det aktuella affärsläget och vad som är på gång i branschen, planerades teman och talare för kommande möten. Vi fick också en inblick i ÅFs verksamhet.

Protokoll distribueras inom kort till alla medlemmar. Nästa möte hålls den 16 mars på medlemsföretaget Advenica, Stockholm.


Nyheter


Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen

Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med