Medlemsmöte på ÅF

Den 2 februari höll SACS medlemsmöte på ÅF i Solna.

Förutom det aktuella affärsläget och vad som är på gång i branschen, planerades teman och talare för kommande möten. Vi fick också en inblick i ÅFs verksamhet.

Protokoll distribueras inom kort till alla medlemmar. Nästa möte hålls den 16 mars på medlemsföretaget Advenica, Stockholm.


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-