Medlemsmöte på ÅF

Den 2 februari höll SACS medlemsmöte på ÅF i Solna.

Förutom det aktuella affärsläget och vad som är på gång i branschen, planerades teman och talare för kommande möten. Vi fick också en inblick i ÅFs verksamhet.

Protokoll distribueras inom kort till alla medlemmar. Nästa möte hålls den 16 mars på medlemsföretaget Advenica, Stockholm.


Nyheter


Pressmeddelande: Unik konferens på SKYDD

– Konferensen syftar till att lära publiken och deltagarna om de olika rollerna som samhällets aktörer intar i händelse av

Nyhet: Akilles 2024 på SKYDD 24

Under konferensen analyserar och kommenterar representanter från MSB, Myndigheten för Psykologiskt försvar, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen, Stockholm Stad och Polisen de

Fullt hus när SACS och SME-D bjöd in till gemensam träff på temat innovation!

Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på

SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi