Medlemsmöte på ÅF

Den 2 februari höll SACS medlemsmöte på ÅF i Solna.

Förutom det aktuella affärsläget och vad som är på gång i branschen, planerades teman och talare för kommande möten. Vi fick också en inblick i ÅFs verksamhet.

Protokoll distribueras inom kort till alla medlemmar. Nästa möte hålls den 16 mars på medlemsföretaget Advenica, Stockholm.


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella