Summering höstmöte och 10-årsjubileum

I samband med SACS:s höstmöte den 6 december firade föreningen också 10-års jubileum.

Under höstmötet rapporterade styrelsen om aktuella aktiviteter. Medlemmarna genomförde även en workshop kring verksamheten 2017. Höstmötet följdes av en jubileumskväll på temat ”Företagens roll i upprustning av totalförsvaret” med efterföljande mingel och middag. Helena Lindberg, Generaldirektör på MSB talade om ”Näringslivet som en oumbärlig del av totalförsvaret”. Tomas Ries, Lektor i strategi och Säkerhetspolitik på Försvarshögskolan målade upp bilden av vart vi är på väg med titeln ”Globala säkerhetstrender och svenskt totalförsvar”. Ca 25 personer deltog, inkluderat medlemsföretag och särskilt inbjuda gäster.

bilder-sacs-hostmote-161206

Nyheter


Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen

Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med