Summering höstmöte och 10-årsjubileum

I samband med SACS:s höstmöte den 6 december firade föreningen också 10-års jubileum.

Under höstmötet rapporterade styrelsen om aktuella aktiviteter. Medlemmarna genomförde även en workshop kring verksamheten 2017. Höstmötet följdes av en jubileumskväll på temat ”Företagens roll i upprustning av totalförsvaret” med efterföljande mingel och middag. Helena Lindberg, Generaldirektör på MSB talade om ”Näringslivet som en oumbärlig del av totalförsvaret”. Tomas Ries, Lektor i strategi och Säkerhetspolitik på Försvarshögskolan målade upp bilden av vart vi är på väg med titeln ”Globala säkerhetstrender och svenskt totalförsvar”. Ca 25 personer deltog, inkluderat medlemsföretag och särskilt inbjuda gäster.

bilder-sacs-hostmote-161206

Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-