Summering höstmöte och 10-årsjubileum

I samband med SACS:s höstmöte den 6 december firade föreningen också 10-års jubileum.

Under höstmötet rapporterade styrelsen om aktuella aktiviteter. Medlemmarna genomförde även en workshop kring verksamheten 2017. Höstmötet följdes av en jubileumskväll på temat ”Företagens roll i upprustning av totalförsvaret” med efterföljande mingel och middag. Helena Lindberg, Generaldirektör på MSB talade om ”Näringslivet som en oumbärlig del av totalförsvaret”. Tomas Ries, Lektor i strategi och Säkerhetspolitik på Försvarshögskolan målade upp bilden av vart vi är på väg med titeln ”Globala säkerhetstrender och svenskt totalförsvar”. Ca 25 personer deltog, inkluderat medlemsföretag och särskilt inbjuda gäster.

bilder-sacs-hostmote-161206

Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella