Sverige och Norge först i världen att koppla samman nationella radiokommunikationssystem

Sveriges inrikesminister Anders Ygeman och Norges justitie– och beredskapsminister Anders Anundsen inviger idag, den 16 november 2016 sammankopplingen av svenska Rakel och norska Nödnett. Invigning sker i samband med en stor gränsräddningsövning i Storlien/Meråker.

– Det här är ett viktigt led i att stärka vår förmåga att samverka över gränserna. Smidigare kommunikation kommer att underlätta räddningsinsatser, stärka vår förmåga att förebygga brott och att hantera olyckor och kriser, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Sammankopplingen testas på en gränsövning
Invigningen äger rum i samband med en stor övning där cirka 250 svenska och norska poliser, ambulanssjukvårdare, brandmän och frivilliga ska samverka vid en bussolycka på E14 mellan Meråker i Norge och Storlien i Sverige. I övningen testas både metoder, rutiner och kommunikationen i Rakel och Nödnett.

– Med sammankopplingen av Rakel och Nödnett kommer vi att enklare få en tydlig samlad lägesbild vid våra gemensamma uppdrag, säger Rune Reinsborg, övningsledare och politioverbetjent vid norska polisen. Vi undviker missförstånd när alla får samma information samtidigt och får mycket bättre förutsättningar att lösa uppdraget.

Tor-Helge Lyngstøl, direktør, DNK och MSB:s GD Helena Lindberg Foto: MSB, Thomas Henrikson

Tor-Helge Lyngstøl, direktør, DNK och MSB:s GD Helena Lindberg
Foto: MSB, Thomas Henrikson

Svensk-norskt avtal undertecknas
I anslutning till invigningen undertecknas avtal om sammankopplingen av generaldirektör Helena Lindberg, MSB, samt direktør Tor-Helge Lyngstøl, DNK.

– Detta avtal är även det första i sitt slag där två länder kommer överens om hur sammankopplingen mellan nationella kommunikationssystem ska ske.

Bakom avtalet ligger ett bra samarbete med våra norska syskonmyndigheter, säger Helena Lindberg, MSB:s generaldirektör.

– Det vi gör här kan bli vägledande för liknande gränsöverskridande samarbeten i Europa, säger hon. På så sätt kan man se oss som ett pilotprojekt inom ISITEP, det EU-projekt som har stött det norsk-svenska samarbetsprojektet ISI.

Läs mer om projektet Norway-Sweden ISI

Fakta om Rakel
Rakel är Sveriges nationella radiokommunikationssystem som används av fler än 67.000 användare inom drygt 500 samhällsviktiga organisationer. De största användarna är Polis, Kriminalvård, Tullverket, Försvarsmakten, akutsjukvården och räddningstjänsten. Rakelsystemet ägs av staten och förvaltas, drivs och utvecklas av MSB. Rakels webbsidor på www.msb.se

Fakta om Nødnett
Nødnett är Norges motsvarighet till Rakelsystemet. Det har fler än 50.000 användare inom polis, räddningstjänst, ambulanssjukvården och aktörer med ansvar för samhällssäkerhet och beredskap. Nødnett ägs av staten och förvaltas, drivs och utvecklas av DNK Direktoratet for nødkommunikasjon.

Fakta om ISITEP (Inter System Interoperability for Tetra-Tetrapol networks)
ISITEP är ett EU-projekt med 15 projektpartners från Belgien, Danmark, Grekland, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien och Sverige. Läs mer om ISITEP


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-