Ny folder om SACS

Nu har vi uppdaterat SACS informationsfolder!

I den nya foldern, vars främsta målgrupp är politiker och beslutsfattare på olika myndigheter, framgår det tydligare vilka frågor SACS driver och vad föreningen anser.

Liksom tidigare finns föreningens syfte, hur vi arbetar och en förteckning över våra medlemmar med.

Ett mindre antal kommer att skickas ut till alla medlemmar. Sprid den gärna i ert nätverk och till potentiella medlemmar.

Här återfinns SACS folder i pdf-format.


Nyheter


Fullt hus när SACS och SME-D bjöd in till gemensam träff på temat innovation!

Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på

SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi

Satsningar på 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten

Det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och Rysslands fullskaliga och brutala krig i Ukraina visar på vikten av

Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget