Ny folder om SACS

Nu har vi uppdaterat SACS informationsfolder!

I den nya foldern, vars främsta målgrupp är politiker och beslutsfattare på olika myndigheter, framgår det tydligare vilka frågor SACS driver och vad föreningen anser.

Liksom tidigare finns föreningens syfte, hur vi arbetar och en förteckning över våra medlemmar med.

Ett mindre antal kommer att skickas ut till alla medlemmar. Sprid den gärna i ert nätverk och till potentiella medlemmar.

Här återfinns SACS folder i pdf-format.


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-