Ny folder om SACS

Nu har vi uppdaterat SACS informationsfolder!

I den nya foldern, vars främsta målgrupp är politiker och beslutsfattare på olika myndigheter, framgår det tydligare vilka frågor SACS driver och vad föreningen anser.

Liksom tidigare finns föreningens syfte, hur vi arbetar och en förteckning över våra medlemmar med.

Ett mindre antal kommer att skickas ut till alla medlemmar. Sprid den gärna i ert nätverk och till potentiella medlemmar.

Här återfinns SACS folder i pdf-format.


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella