Ny folder om SACS

Nu har vi uppdaterat SACS informationsfolder!

I den nya foldern, vars främsta målgrupp är politiker och beslutsfattare på olika myndigheter, framgår det tydligare vilka frågor SACS driver och vad föreningen anser.

Liksom tidigare finns föreningens syfte, hur vi arbetar och en förteckning över våra medlemmar med.

Ett mindre antal kommer att skickas ut till alla medlemmar. Sprid den gärna i ert nätverk och till potentiella medlemmar.

Här återfinns SACS folder i pdf-format.


Nyheter


Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen

Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med