Ulf Dahlberg: ”Tydliga krav för ökad samhällssäkerhet”

I senaste utgåvan av Fokus Samhällssäkerhet 19 juni 2016 skriver Ulf Dahlberg, (ordförande i SACS) i Ledaren om hur samhällssäkerheten står för stora utmaningar. Om att hur vår vardag fungerar, bygger i allt större omfattning på komplexa system och blir alltmer sårbart för störningar.

Läs hela krönikan här


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella