Ulf Dahlberg: ”Tydliga krav för ökad samhällssäkerhet”

I senaste utgåvan av Fokus Samhällssäkerhet 19 juni 2016 skriver Ulf Dahlberg, (ordförande i SACS) i Ledaren om hur samhällssäkerheten står för stora utmaningar. Om att hur vår vardag fungerar, bygger i allt större omfattning på komplexa system och blir alltmer sårbart för störningar.

Läs hela krönikan här


Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-