Ulf Dahlberg: ”Tydliga krav för ökad samhällssäkerhet”

I senaste utgåvan av Fokus Samhällssäkerhet 19 juni 2016 skriver Ulf Dahlberg, (ordförande i SACS) i Ledaren om hur samhällssäkerheten står för stora utmaningar. Om att hur vår vardag fungerar, bygger i allt större omfattning på komplexa system och blir alltmer sårbart för störningar.

Läs hela krönikan här


Nyheter


Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen

Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med