Ulf Dahlberg: ”Tydliga krav för ökad samhällssäkerhet”

I senaste utgåvan av Fokus Samhällssäkerhet 19 juni 2016 skriver Ulf Dahlberg, (ordförande i SACS) i Ledaren om hur samhällssäkerheten står för stora utmaningar. Om att hur vår vardag fungerar, bygger i allt större omfattning på komplexa system och blir alltmer sårbart för störningar.

Läs hela krönikan här


Nyheter


Pressmeddelande: Unik konferens på SKYDD

– Konferensen syftar till att lära publiken och deltagarna om de olika rollerna som samhällets aktörer intar i händelse av

Nyhet: Akilles 2024 på SKYDD 24

Under konferensen analyserar och kommenterar representanter från MSB, Myndigheten för Psykologiskt försvar, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen, Stockholm Stad och Polisen de

Fullt hus när SACS och SME-D bjöd in till gemensam träff på temat innovation!

Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på

SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi