SACS vårkonferens ”Upprustning av samhällssäkerhet, utmaning eller möjlighet?”

Den 2 juni 2016 bjöd SACS i samband med års-och vårmöte in till konferens på temat "Upprustning av samhällssäkerhet, utmaning eller möjlighet?”. Ett 30-tal deltagare, både medlemmar och externa gäster, var på plats.

Först ut bland talarna var Ulf Eliasson från Justitiedepartementet och Key Hedström från MSB som redogjorde för planerade initiativ och aktiviteter. Därefter gav Markus Planmo från SKL och Johan von Knorring från Länsstyrelsen i Uppsala sin bild av vad initiativen betyder i praktiken. Ida Taxell, Attunda Brandkår vände på begreppen och modeller för värdekedjor i sitt föredrag kring strategier för samhällssäkerhet. Anders Asplund från Upphandlingsmyndigeten klargjorde deras strategi för upphandling av säkerhet.

I slutet av dagen kunde vi konstatera att mycket kompetens och lösningar kring utmaningen inom samhällssäkerhet finns hos företagen. Håkan Ahrefors från Advenica och Tom Vetterlein från Stanley Security Solutions exemplifierade detta.

Efter paneldebatten avslutades dagen med mingel på Teknikföretagens terrass.

Utemiljö Storgatan 5 160602

Nyheter


Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen

Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med