SACS vårkonferens ”Upprustning av samhällssäkerhet, utmaning eller möjlighet?”

Den 2 juni 2016 bjöd SACS i samband med års-och vårmöte in till konferens på temat "Upprustning av samhällssäkerhet, utmaning eller möjlighet?”. Ett 30-tal deltagare, både medlemmar och externa gäster, var på plats.

Först ut bland talarna var Ulf Eliasson från Justitiedepartementet och Key Hedström från MSB som redogjorde för planerade initiativ och aktiviteter. Därefter gav Markus Planmo från SKL och Johan von Knorring från Länsstyrelsen i Uppsala sin bild av vad initiativen betyder i praktiken. Ida Taxell, Attunda Brandkår vände på begreppen och modeller för värdekedjor i sitt föredrag kring strategier för samhällssäkerhet. Anders Asplund från Upphandlingsmyndigeten klargjorde deras strategi för upphandling av säkerhet.

I slutet av dagen kunde vi konstatera att mycket kompetens och lösningar kring utmaningen inom samhällssäkerhet finns hos företagen. Håkan Ahrefors från Advenica och Tom Vetterlein från Stanley Security Solutions exemplifierade detta.

Efter paneldebatten avslutades dagen med mingel på Teknikföretagens terrass.

Utemiljö Storgatan 5 160602

Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella