SACS vårkonferens ”Upprustning av samhällssäkerhet, utmaning eller möjlighet?”

Den 2 juni 2016 bjöd SACS i samband med års-och vårmöte in till konferens på temat "Upprustning av samhällssäkerhet, utmaning eller möjlighet?”. Ett 30-tal deltagare, både medlemmar och externa gäster, var på plats.

Först ut bland talarna var Ulf Eliasson från Justitiedepartementet och Key Hedström från MSB som redogjorde för planerade initiativ och aktiviteter. Därefter gav Markus Planmo från SKL och Johan von Knorring från Länsstyrelsen i Uppsala sin bild av vad initiativen betyder i praktiken. Ida Taxell, Attunda Brandkår vände på begreppen och modeller för värdekedjor i sitt föredrag kring strategier för samhällssäkerhet. Anders Asplund från Upphandlingsmyndigeten klargjorde deras strategi för upphandling av säkerhet.

I slutet av dagen kunde vi konstatera att mycket kompetens och lösningar kring utmaningen inom samhällssäkerhet finns hos företagen. Håkan Ahrefors från Advenica och Tom Vetterlein från Stanley Security Solutions exemplifierade detta.

Efter paneldebatten avslutades dagen med mingel på Teknikföretagens terrass.

Utemiljö Storgatan 5 160602

Nyheter


Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella

Årskrönika och julhälsning från SACS

En rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret I april publicerade SACS en rapport med en lösningsmodell för näringslivets roll i

MSB-kampanj: Förberedda företag

Målet med kampanjen, skriver MSB i ett pressmeddelande, är att företag ska känna ägandeskap över sin beredskap och agera utifrån det

Natomedlemskap – hur påverkar det svensk krisberedskap och svenska företag?

Förmiddagen inleddes med ett kort extra årsmöte om fastställande beslut om nya stadgar, beslut om verksamhetsplan 2023, budget 2023 samt medlems-