SACS vårkonferens ”Upprustning av samhällssäkerhet, utmaning eller möjlighet?”

Den 2 juni 2016 bjöd SACS i samband med års-och vårmöte in till konferens på temat "Upprustning av samhällssäkerhet, utmaning eller möjlighet?”. Ett 30-tal deltagare, både medlemmar och externa gäster, var på plats.

Först ut bland talarna var Ulf Eliasson från Justitiedepartementet och Key Hedström från MSB som redogjorde för planerade initiativ och aktiviteter. Därefter gav Markus Planmo från SKL och Johan von Knorring från Länsstyrelsen i Uppsala sin bild av vad initiativen betyder i praktiken. Ida Taxell, Attunda Brandkår vände på begreppen och modeller för värdekedjor i sitt föredrag kring strategier för samhällssäkerhet. Anders Asplund från Upphandlingsmyndigeten klargjorde deras strategi för upphandling av säkerhet.

I slutet av dagen kunde vi konstatera att mycket kompetens och lösningar kring utmaningen inom samhällssäkerhet finns hos företagen. Håkan Ahrefors från Advenica och Tom Vetterlein från Stanley Security Solutions exemplifierade detta.

Efter paneldebatten avslutades dagen med mingel på Teknikföretagens terrass.

Utemiljö Storgatan 5 160602

Nyheter


Pressmeddelande: Unik konferens på SKYDD

– Konferensen syftar till att lära publiken och deltagarna om de olika rollerna som samhällets aktörer intar i händelse av

Nyhet: Akilles 2024 på SKYDD 24

Under konferensen analyserar och kommenterar representanter från MSB, Myndigheten för Psykologiskt försvar, Svenskt Näringsliv, Länsstyrelsen, Stockholm Stad och Polisen de

Fullt hus när SACS och SME-D bjöd in till gemensam träff på temat innovation!

Temat för dagen var innovation: Civil innovation i praktiken och Innovation inom försvarssektorn utifrån SME-perspektivet. Rekordmånga medlemmar fick delta på

SACS medlemsworkshop

Diskussionerna om strategisk inriktning inför framtiden var både inspirerande och framåtblickande. Efter en dag fylld av engagerande samtal fortsatte vi