Serstech säkrar genombrottsorder till Sydostasien med fokus inom sprängmedel och narkotika. Ordern är värd 67 MSEK.

Serstech har fått order på Ramaninstrument och ChemDash molntjänst som spänner över två år, till slutet av 2017. Ordern är totalt värd ca 67 MSEK med leverans av den första tredjedelen av enheterna innan slutet av 2016. En första delbetalning har redan erhållits.

Lösningen som Serstech levererar kommer att användas av ett flertal blåljusmyndigheter och fängelseanstalter för att identifiera sprängmedel, narkotika samt övriga farliga substanser och kemikalier.

”Detta är det genombrottet vi jobbat hårt för under en längre tid och nu har vi bevis på att vår lösning är attraktiv på marknaden. Med denna order i ryggen, kan vi accelerera vår marknadsbearbetning och utveckla företaget i en snabbare takt” säger Mikael Wanland, VD för Serstech
Serstech är av kontraktsskäl förhindrad att namnge slutkunderna och deras hemvist.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Wanland, VD, Serstech AB, tel: +46 760 94 12 17, mw@serstech.com

Om Serstech AB
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella