TTIP-delegation besökte Firefly

Det blåser snåla frihandelsvindar i både Europa och USA. Men EU och USA står fast vid målet om att ett frihandelsavtal ska vara undertecknat innan Barack Obama avgår som USA:s president.

En enad svensk front talade sig varm för ett frihandelsavtal mellan EU och USA när förhandlingarna flyttade in i LO-borgen på tisdagen. LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson, Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne och EU- och handelsminister Ann Linde måste ha utgjort något av en drömuppsättning för EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och USA:s handelsambassadör Michael Froman, som är inne i intensiva förhandlingar om ett TTIP, ett frihandelsavtal mellan USA och EU.

Ett frihandelsavtal skulle främja handeln, sänka tullarna och minska administrationen för företag, menar de.

Det är helt i förhandlarnas anda. Men ute i Europa och bland stora grupper i USA är stämningarna mot frihandel hätskare. I Tyskland växer sig opinionen mot TTIP allt starkare och i Frankrike har president François Hollande ifrågasatt de utkast till avtal som ligger. Det oroar Karl-Petter Thorwaldsson.

– Risken är att de blockerar ett avtal. Då försenas det och USA hinner få en ny president. Följden riskerar bli att vi få vänta i fem tio år innan ett avtal blir aktuellt, varnar han.

Thorwaldsson är trots allt optimist om att parterna kan enas. Om inte varnar han för att USA ratificerar frihandelsavtalet med Asien, TPP, och ökar handeln med den regionen.

– Den bild jag har fått av förhandlingarna är att de bestämt sig för att lämna ett förslag före årets slut och en tillträdande amerikansk president brukar inte säga upp ingångna avtal.

Målet att bli klar i år ligger kvar, bekräftade förhandlarna. Men mycket återstår, konstaterar de, och få konkreta resultat presenterades från tisdagens samtal.

– Vi vill bli klara innan Obama avgår och klockan tickar. Men mycket återstår och innehållet är alltid viktigare än att skynda på en överenskommelse, säger Cecilia Malmström.

Cecilia Malmström menar att ett avtal skulle ge fler jobb, fler investeringar och högre tillväxt. Samtidigt försäkrar hon att det inte får leda till att europeisk standard för miljö och hälsa sänks. Något som kritiker befarar.

Lennart Jansson, vd för brandsäkerhetsföretaget Firefly som fick besök av förhandlingsdelegationen på tisdagen, hör till dem som hoppas att parterna snart kan knyta ihop säcken.

– Det blir lättare att bygga vår verksamhet om vi slipper ta hänsyn till tullar och restriktioner. Även om tullarna inte är så höga i dag så tar den administrativa delen mycket tid, säger han.

Firefly exporterar 70–80 procent av sin produktion till 60 länder och måste därför förhålla sig till en mängd olika regler om standard.

– I dag tvingas vi göra olika tester på flera olika ställen. Det kan kosta mellan 100 000 och en miljon kronor att testa. Om man måste göra det två gånger är det både dyrt och resurskrävande, säger Lennart Jansson.

För Firefly handlar det lika mycket om att kunna importera vad de vill som om att exportera.

– Vi vill kunna välja de leverantörer som är bäst. Men priset är alltid en parameter och om det finns hinder försvårar och fördyrar det processen. Dessutom ska man aldrig underskatta den administrativa bördan för ett litet företag.

Läs hela artikeln på dn.se


Nyheter


Soya Group AB ny medlem i SACS

-Ända sedan vi grundades har omsorgen om medarbetare, affärspartners och omgivning varit påtaglig. Precis samma synsätt präglar verksamheterna idag. Engagemanget

SACS bjuder in till konferens på tema säkra rekryteringar

I en tid av ökande utmaningar, där gängkriminalitet eskalerar och statsunderstödd spionverksamhet blir alltmer påtaglig, står vi inför en uppgift

Digitala påverkansoperationer

Dagen började med ett årsmöte där man också valde styrelse. Styrelsen består nu av Gustaf-Wilhelm Hellstedt, Mohsen Tavakol, Xolaris, Peter

Gabriel Modéus lämnar vidare efter 5 år

– De frågor som SACS under många år har drivit om att engagera företag i Totalförsvaret blir än mer aktuella