TTIP-delegation besökte Firefly

Det blåser snåla frihandelsvindar i både Europa och USA. Men EU och USA står fast vid målet om att ett frihandelsavtal ska vara undertecknat innan Barack Obama avgår som USA:s president.

En enad svensk front talade sig varm för ett frihandelsavtal mellan EU och USA när förhandlingarna flyttade in i LO-borgen på tisdagen. LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson, Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne och EU- och handelsminister Ann Linde måste ha utgjort något av en drömuppsättning för EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och USA:s handelsambassadör Michael Froman, som är inne i intensiva förhandlingar om ett TTIP, ett frihandelsavtal mellan USA och EU.

Ett frihandelsavtal skulle främja handeln, sänka tullarna och minska administrationen för företag, menar de.

Det är helt i förhandlarnas anda. Men ute i Europa och bland stora grupper i USA är stämningarna mot frihandel hätskare. I Tyskland växer sig opinionen mot TTIP allt starkare och i Frankrike har president François Hollande ifrågasatt de utkast till avtal som ligger. Det oroar Karl-Petter Thorwaldsson.

– Risken är att de blockerar ett avtal. Då försenas det och USA hinner få en ny president. Följden riskerar bli att vi få vänta i fem tio år innan ett avtal blir aktuellt, varnar han.

Thorwaldsson är trots allt optimist om att parterna kan enas. Om inte varnar han för att USA ratificerar frihandelsavtalet med Asien, TPP, och ökar handeln med den regionen.

– Den bild jag har fått av förhandlingarna är att de bestämt sig för att lämna ett förslag före årets slut och en tillträdande amerikansk president brukar inte säga upp ingångna avtal.

Målet att bli klar i år ligger kvar, bekräftade förhandlarna. Men mycket återstår, konstaterar de, och få konkreta resultat presenterades från tisdagens samtal.

– Vi vill bli klara innan Obama avgår och klockan tickar. Men mycket återstår och innehållet är alltid viktigare än att skynda på en överenskommelse, säger Cecilia Malmström.

Cecilia Malmström menar att ett avtal skulle ge fler jobb, fler investeringar och högre tillväxt. Samtidigt försäkrar hon att det inte får leda till att europeisk standard för miljö och hälsa sänks. Något som kritiker befarar.

Lennart Jansson, vd för brandsäkerhetsföretaget Firefly som fick besök av förhandlingsdelegationen på tisdagen, hör till dem som hoppas att parterna snart kan knyta ihop säcken.

– Det blir lättare att bygga vår verksamhet om vi slipper ta hänsyn till tullar och restriktioner. Även om tullarna inte är så höga i dag så tar den administrativa delen mycket tid, säger han.

Firefly exporterar 70–80 procent av sin produktion till 60 länder och måste därför förhålla sig till en mängd olika regler om standard.

– I dag tvingas vi göra olika tester på flera olika ställen. Det kan kosta mellan 100 000 och en miljon kronor att testa. Om man måste göra det två gånger är det både dyrt och resurskrävande, säger Lennart Jansson.

För Firefly handlar det lika mycket om att kunna importera vad de vill som om att exportera.

– Vi vill kunna välja de leverantörer som är bäst. Men priset är alltid en parameter och om det finns hinder försvårar och fördyrar det processen. Dessutom ska man aldrig underskatta den administrativa bördan för ett litet företag.

Läs hela artikeln på dn.se


Nyheter


Totalförsvar utan företag?

Till grund för konferensen ligger en rapport som Richard Kindroth, Ordförande i SACS inledde med att presentera. Rapporten sammanfattar den

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Addiva Elektronik ny medlem i SACS

Hur skulle ni beskriva ert företag och vad erbjuder ni era kunder? -Addiva Elektronik är en del av Addiva-EEPAB Gruppen

Ny rapport: Så blir näringslivet en del av totalförsvaret

Branchorganisationen för samhällssäkerhet SACS – Swedish Association of Civil Security, anser att näringslivet måste få en tydlig, avtalad roll med